HỘI NHẬP

THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS VÀ CÁC NƠI KHÁC

05 Tháng Mười 20198:24 SA(Xem: 99)

 

THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020

TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS VÀ CÁC NƠI KHÁC

 

 

Để mở rộng chương trình của khóa CHUYÊN TU ĐỊNH, kể từ nay trở đi Thầy Thiền Chủ quyết định sẽ mở rộng chương trình của khóa chuyên tu định thành một phong trào chuyên tu về định tại các nơi có sự hiện diện của Hội và Đạo Tràng Thiền Tánh Không.

 

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

 

Dưới đây là chương trình của các khóa chuyên tu định năm 2020:

 

 

Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) 

Thứ Năm ngày 07 tháng 5 đến Thứ Bảy ngày 16 tháng 5, 2020

Địa Điểm: Alderley, Úc Châu

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

 

Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày)

Thứ Hai ngày 18 tháng 5 đến thứ Tư ngày 27 tháng 5, 2020

Địa Điểm: Sydney, Úc Châu

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

 

Khóa III: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 6 (KTKT) (12 ngày)

Thứ Tư ngày 10 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

  

Khóa IV: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (CNTG) tháng 6 & 7 (12 ngày)

Thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến Chủ Nhật ngày 5 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 đã tham dự khóa Định ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

 

Khóa V: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 7 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 16 tháng 7 đến Chủ nhật ngày 19 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

 

Khóa V: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 7 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 23 tháng 7 đến Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

 

Khóa VI: KHÓA TU ĐỊNH CHO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (CTKT) (15 ngày)

Thứ Bảy ngày 01 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 14 tháng 8, 2020

Địa Điểm:  Nam Đức Quốc

 

Điều kiện tham dự lớp Tu Định cho HLV: dành riêng cho những vị đã tham dự khóa huấn luyện viên tại Nam Đức Quốc năm 2019

 

Điều kiện tham dự lớp CTKT : Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh.

 

Khóa VII: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày)

Chủ nhật ngày 16 tháng 8 đến thứ Ba ngày 25 tháng 8, 2020

Địa Điểm:  Paris, Pháp

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

 

 

Khóa VIII: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 9 (KTKT) (12 ngày)

Thứ Năm ngày 10 tháng 9 đến thứ Hai ngày 21 tháng 9, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

 

 

Khóa IX: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (CNTG) tháng 9 & 10 (12 ngày)

Thứ Tư ngày 23 tháng 9 đến Chủ Nhật ngày 04 tháng 10, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 đã tham dự khóa Định ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

 

 

Khóa X:  AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS tháng 10 (20 ngày)

Thứ Năm ngày 8 tháng 10 đến thứ Ba ngày 27 tháng 10, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: dành riêng cho những vị đã đạt được Chánh Niệm Tỉnh Giác vững chắc

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $1000

 

 

Khóa XI: KHÓA TU NGHIỆP HUẤN LUYỆN VIÊN tháng 11 (15 ngày)

Chủ Nhật ngày 1 tháng 11 đến Chủ Nhật ngày 15 tháng 11, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: dành riêng cho những vị đã học các khóa Tu Định và muốn phát tâm làm Huấn Luyện Viên cũng như các vị đã học xong các khóa Tu Nghiệp trước kia nay muốn tham dự vào khóa Tu Nghiệp đều được Ban Tổ Chức đón mời.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $750

 

 

Khóa XII: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Bảy ngày 05 tháng 12 đến thứ Ba ngày 08 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

 

Khóa XIII: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 10 tháng 12 đến Chủ nhật ngày 13 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

 

Khóa XIV: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 17 tháng 12 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

Dưới đây là nội dung của các khóa tu :

 

ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ (CTKT)

 • Nhận ra vọng tưởng là gì
 • Áp dụng thiền chỉ - dùng Tầm tắt Tứ
 • Làm chủ sự suy nghĩ 
 • Kỹ thuật giữ niệm biết liên tục

 

ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ (KTKT)

 • Thực hành kỹ thuật Không Nói
 • Giá trị của hai từ “không nói”
 • Cách thực hành Khởi Ý Không Nói
 • Cái biết không lời

 

ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (CNTG)

 • Ôn lại ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ
 • Kỹ thuật thực hành CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC
 • Hai Sắc Thái Tỉnh Thức
 • NHẬN THỨC
 • BẢN ĐỒ NHẬN THỨC

 

AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS

 • TÂM  TRONG ĐẠO PHẬT ( Ba sắc thái Tâm )
 • Cách an trú trong cốt lõi của não bộ (Precuneus)
 • Chức năng vùng Precuneus
 • NHẬN THỨC

 

TU NGHIỆP HUẤN LUYỆN VIÊN

 • 7 ngày ôn lại tất cả các tiến trình tu định
 • 4 ngày ôn lại cách hướng dẫn thực hành thiền
 • 4 ngày thảo luận và chia xẻ kinh nghiệm  hướng dẫn

 

 

Địa điểm nhập thất: 

Thiền Viện Chân Như

8851 FM 2445 Navasota, Texas 77868

*Xin bấm vào link dưới đây để xem hình ảnh địa điểm nhập thất:

https://www.youtube.com/watch?v=_1ZIGvbYJ2Y

*Hoặc vào FaceBook và tìm Thiền Viện Chân Như để có thêm nhiều hình ảnh được cập nhật.  

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

 

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Như : thuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

 

v  Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báo và chấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.

 

v  Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.

 

v   Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

 

v  Để tiện sắp xếp việc đưa đón, quý vị thiền sinh nên phối hợp đi cùng chung chuyến bay. Phi trường George Bush (IAH) (nội địa và quốc tế) (phi trường này tiện việc đưa đón nhất) và Hobby (HOU) (nội địa).  

 

v  Nếu cần, quí vị có thể liên lạc Ban Tổ Chức Khóa Tu sắp xếp Uber giúp quí vị.

 

Hội Trưởng (hay Đạo Tràng trưởng) hoặc Trưởng ban giáo thọ phụ trách việc ghi danh  cho thiền sinh Hội/ Đạo Tràng của mình, và phụ trách tổng kết danh sách, cập nhật các chi tiết  và gửi về Ban tổ chức khóa tu.

 Kính mời quý thiền sinh sắp xếp thời gian về Texas tham dự khóa Chuyên Tu Định năm 2020 hầu lợi lạc cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh của mỗi người.

 

TV Chân Như vui mừng đón tiếp quý vị. Kính chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khoẻ, tinh tấn và an lạc.

Trân trọng,

 

Ban Tổ Chức khóa Chuyên Tu Định 2020

 

 

Kính gởi quý anh chị Hội/ Đạo Tràng Trưởng - Ban Thông Tin Hội/Đạo Tràng Thiền Tánh Không,

 

Kính nhờ quý anh chị vui lòng chuyển Thông Báo Khóa Chuyên Tu Định này đến các thiền sinh trong Hội/ Đạo tràng của quý anh chị và khuyến khích quý thiền sinh tham dự các Khóa Chuyên Tu Thiền Định do Thầy Thiền Chủ tổ chức.

 

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý anh chị.

 

Thân kính,

 

Ban Tổ Chức khóa Chuyên Tu Định 2020

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười 2019(Xem: 36)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 665)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1130)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2143)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 3699)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3607)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2633)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 10641)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 5990)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 3901)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2561)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4380)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 6693)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9243)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3425)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
23 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4187)
14 Tháng Chín 2015(Xem: 7621)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 5942)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5813)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5602)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 9527)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5175)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6176)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8126)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6559)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 5888)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9356)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 9724)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16251)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 15961)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 18616)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 71274)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng