HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHÃ - lớp TRUNG CẤP 2 Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Wednesday, August 11, 20214:12 PM(View: 3522)

THÔNG BÁO

 KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHà- lớp TRUNG CẤP 2  

Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Học trên ZOOM - Miễn phí

 DANH SÁCH 396 THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH
theo học các khóa BÁT NHÃ
(cập nhật ngày 27 tháng 8, 2021 - ) 

NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021.

NGÀY GIỜ HỌC:

Kỳ 1./ Khai giảng: Thứ Bảy 28 tháng 8, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

Kỳ 2./ Thứ Bảy 11 tháng 9, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 3./ Thứ Bảy 25 tháng 9, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) không có lớp
Kỳ 3./ Thứ Bảy 9 tháng 10, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 4./ Thứ Bảy 23 tháng10, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)

Kỳ 5./ Thứ Bảy  6 tháng 11, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 6./ Thứ Bảy 20 tháng 11, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 7./ Bế giảng: Thứ Bảy 4 tháng 12, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

NỘI DUNG TU HỌC: KHÓA BÁT NHàLỚP TRUNG CẤP 2:

-      Phật học:

Khai triển bài Đại Kinh Xóm Ngựa (Giới- Định- Huệ)

Khai triển bài kinh Vô Ngã tướng: Ngũ uẩn.

Bài kinh Bàhiya.

Hai chân lý trong đạo Phật.

Tiến trình chứng ngộ Lý Duyên Khởi của Đức Phật Thích ca.

Tứ Diệu Đế

-      Thiền học:

Vấn đề Ngộ trong Thiền:ý nghĩađiều kiện Ngộ, dẫn chứng trong thiền sử.

Khai triển về Nhận thức.

-      Khoa học: giải thích các trường hợp Ngộ, chứng minh kết quả về thân, tâm, trí huệ.

-      Thực hành: tiếp tục thực tập sử dụng giác quan. Thở/ Không nói.

Phản xạ giác quan và phản xạ thụ động.

 

ĐIỀU KIỆN TU HỌC các Khóa BÁT NHÃ:

 

1./ CÁC THIỀN SINH ĐÃ HỌC QUA KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1 vừa qua được tiếp tục học lên lớp Trung Cấp 2 mà KHÔNG CẦN GHI DANH LẠI
2./ CÁC THIỀN SINH trong Ban Giáo Thọ, Ban Tu Học hoặc các Thiền Sinh đã học qua các khóa Bát Nhã trước đây cần ghi danh lại để cập nhật giáo trình
2./ THIỀN SINH MỚI cần điền phiếu ghi danh bên dưới, và cần học qua khóa Thiền Căn Bản, khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1 qua các TÀI LIỆU HỌC TẬP bao gồm Slideshow, Audio, Video, Bài đọc thêm hiện có tại link: https://www.tanhkhong.org/p112/tu-hoc
hoặc có thể xem và học trên YOUTUBE: https://www.youtube.com/tanhkhong
 

PHIẾU GHI DANH HỌC  KHÓA BÁT NHÃ các lớp TRUNG CẤP,1, 2, 3,  Online

do Ni sư Thích Nữ Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

(Phiếu Ghi Danh xin gửi về: thienduongtanhkhong@gmail.com)

 

Họ và Tên: ……………………………………………….………
Pháp danh: ……………………………….………………………
Email:  ……………………………………………..….….………
Thành phố + Quốc Gia nơi cư ngụ:............................
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về emai: thienduongtanhkhong@gmail.com


___________________________________________________________________
DANH SÁCH THIỀN SINH VÀ ĐẠO HỮU 
   ĐÃ GHI DANH THAM DỰ KHÓA HỌC:

Nếu đã có tên trong danh sách này mà vì lý do gì không nhận được các Bản tin tu học (1 tuần trước ngày khai giảng) xin vui lòng liên lạcthienduongtanhkhong@gmail.com.


Quý vị sẽ nhận được LINK kết nối vào mạng Zoom một ngày trước khi lớp học bắt đầu.


(DANH SÁCH xếp theo thứ tự NƠI TRÚ XỨ):

STT HỌ & TÊN PHÁP DANH THÀNH PHỐ
1 Chau YenHa Như Huyễn Australia, Adelaide
2 Lưu Phượng Hoa Chơn Phước Thường Australia, Adelaide
3 Lâm Huệ Lan   Australia, Adelaide
4 Le Phuong Minh Phước Australia, Adelaide
5 Nguyễn Từ Hữu Vi Minh Lai Australia, Adelaide
6 Thích Nữ Như Minh Thích Nữ Như Minh Australia, Adelaide
7 Võ Ngọc Thúy Đồng Thùy Australia, Adelaide
8 Lê Hồng Thắm   Australia, Adelaide
9 Phạm Thị Kim Chi Như Uyển Australia, Adelaide
10 Trần Thường Hoàng Thường Australia, Adelaide
11 Nguyễn Phước Quí An Minh Phước Lạc Australia, Adelaine
12 Cao Thị Tố Mai Diệu Hoa Australia, Brisbane
13 Vo Tho   Australia, Brisbane
14 Ta To Linh Thích Nữ Như Linh Australia, Cairns
15 Phạm Phương Minh Anh Australia, Canberra
16 Chung Kim Lieu   Australia, Canberra
17 Trần Ngọc Điện Minh Nhẫn Australia, Canberra
18 Phạm Thị Minh Hoàng   Australia, Canberra
19 Lê Mỹ Xuyên An Hoàng Australia, Canberra
20 Liêu thị cảm Linh Như Linh Australia, Canberra
21 Liêu cần Học   Australia, Canberra
22 Trần Thị Diệu Hồng Diệu Châu Australia, Canberra
23 Lê Long Minh Thành Australia, Canberra
24 Pham Lan Diệu Hương Australia, Canberra
25 Mai Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Như Mai Australia, Canberra
26 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Như Nguyệt Australia, Canberra
27 Phạm Thị Kiều Loan Nghiêm Lan Australia, Canberra
28 Phạm Thị Thanh Hà   Australia, Canberra
29 Nguyễn Oanh   Australia, Canberra
30 Quốc Cường Sư Chú Quang Dũng Australia, Canberra
31 Le Quan Phú   Australia, Canberra
32 Tran Logiang Viên Hoa Australia, Canberra
33 Tuấn Phan   Australia, Canberra
34 Lang Vưu Tâm Như Australia, Canberra
35 Vo Trang Diệu Nghiêm Australia, Canberra
36 Nguyen Hanh   Australia, Canberra
37 Nguyễn Tuyết Phương Đảnh Australia, Gold Coast
38 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thúy Phượng Australia, Melbourne
39 Nguyễn Loan Như Loan Australia, Melbourne
40 Nguyễn Tuyền Diệu An Australia, Melbourne
41 Mã Qui Ky Phúc Hòa Australia, Melbourne
42 Trương Anh Liệt Tâm Anh Australia, Melbourne
43 Phương Ford (Mrs) Hoàng Giác Australia, Melbourne
44 Tran Thi Thanh An Nguyen Nhu Australia, Melbourne
45 Nguyen Thien Nguyen Nguyen Cat Australia, Melbourne
46 Lê Kim Phụng Mỹ Đạo Australia, Melbourne
47 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thanh Australia, Melbourne
48 Châu Anh   Australia, Melbourne
49 Phan Thi Tu Thích Nữ Như Xuân Australia, Melbourne
50 Lê Thu   Australia, Melbourne
51 Hứa Thi Lan Như Lan Australia, Melbourne
52 Khuu Anh Hop Dieu Thoi Australia, Melbourne
53 Nguyễn Thị Trang Diệu Nghiêm Australia, Melbourne
54 Thiều Thị Thu Uyên Diệu Tâm Australia, Melbourne
55 HUE NGO NHU LAN Australia, Melbourne
56 Nathalie Martin    Australia, Melbourne 
57 Chu Thi Ngoc Dung Dieu Duc Australia, Perth
58 Trần Thị Kiều Hà Duyên Ngọc Australia, Perth
59 Trần Thị Ánh Hồng Tường Trân Australia, Perth
60 Tran Khanh Tâm Phước Australia, Sydney
61 Nguyen Nhan Như Định Australia, Sydney
62 Tran Loan Như Loan Australia, Sydney
63 Nguyễn Thị Ngọc Anh Như Chơn Australia, Sydney
64 Quach Nguyet Tam   Australia, Sydney
65 Nguyễn Như Hà Chơn Huyền Ngữ Australia, Sydney
66 Trần Thúy Nga Chơn Huyền Thạch Australia, Sydney
67 Lê Thị Hiền Như Hòa Australia, Sydney
68 Ngành Ly Huệ Ngọc Australia, Sydney
69 Truong h Ky Quang Ly Australia, Sydney
70 Luu t Song Minh Đạo Australia, Sydney
71 Nguyễn Phước Thanh Huê Tâm Từ Australia, Sydney
72 Nguyễn Thị Dậu Như Tịnh Australia, Sydney
73 Mai Hoài Minh Triệt Australia, Sydney
74 Mai Tuyết Tuyết Như Australia, Sydney
75 Mai San Quang Thông Australia, Sydney
76 Hồ Tân Thi Tuyết Nga Minh Thường Australia, Sydney
77 Thích Nữ Như Ngọc Thích Nữ Như Ngọc Australia, Sydney
78 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
79 Vo Tara Ngân Viên Chơn Australia, Sydney
80 Do Rita   Australia, Sydney
81 Đào Hàn Dũng Tâm Dũng Australia, Sydney
82 Đào Thị Hoa Như Hoa Australia, Sydney
83 Nguyễn Hạnh Như Nguyên Australia, Sydney
84 Đỗ Thảo Như Thảo Australia, Sydney
85 Mai Nhan   Australia, Sydney
86 Hoàng Thị Phương   Australia, Sydney
87 Dinh Cúc Nguyen Phuong Australia, Sydney
88 Phạm Bích   Australia, Sydney
89 Trần Thiện Tích Quang Thiện Australia, Sydney
90 Nguyen Van   Australia, Sydney
91 Ngô Thị Vinh Diệu Tôn Australia, Sydney
92 Lâm Kim Loan Trầm Như Australia, Sydney
93 Lê Thị Mai Lan Như Lan Australia, Sydney
94 Nguyễn Thi Thi Tâm Phước Australia, Victoria
95 Nguyễn Như Liên Hương Thanh Nghiêm Canada, Calgary
96 Huỳnh Thị Cẩm Diệu Hồng Canada, Edmonton
97 Lương Thị Lệ Hằng, Như Hằng   Canada, Misissaga
98 Nguyễn Thị Lưu Thủy Như Thủy Canada, Mississauga
99 Phạm Toàn Thắng   Canada, Mississauga
100 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   Canada, Mississauga
101 Đoàn Thanh Hà Như Hà Canada, Mississauga
102 Nguyễn Thị Thanh Quy Nhu Quy Canada, Mississauga
103 Nguyễn Kim Dung Tâm Nguyên Từ Canada, Mississauga
104 Vũ Thi   Canada, Montreal
105 Vo Ngoc Thanh Như Chiếu Canada, Montreal
106 Do Kim Thu   Canada, Montreal
107 Kathy Be Dieu Hong Canada, Montreal
108 Nguyễn Thị Minh Châu Nguyên Hương Canada, Montreal
109 Tran Thu An   Canada, Ontario, Mississauga
110 Phạm Cẩm Nhung Tâm Tịnh Như Canada, Ontario, Mississauga
111 Ly Huynh   Canada, Ontario, Mississauga
112 Vũ Phương   Canada, Ontario, Ottawa
113 Do Kim Lien Dieu Lien Canada, Québec
114 Do Lan Thanh Anh Canada, Toronto
115 Tôn Thất Hiệp   Canada, Toronto
116 Tô Vũ Cát Tường   Canada, Toronto
117 Dương Thị Kiều Hạnh Ngọc Vân Canada, Toronto
118 Vũ Quốc Hưng Nguyên Thạnh Canada, Toronto
119 Vu Kim Thanh Như Kim Canada, Toronto
120 Trần Thắng Giác Thiện Canada, Toronto
121 Phạm Thúy Vân Huệ Vân Canada, Toronto
122 Lê Thúy Hằng   Canada, Toronto
123 Dương Văn Chỉnh Thích Trí Thiện Canada, Toronto
124 Pham Thuan Anh Nhu Anh Canada, Toronto
125 Le Ai Huyen Nhu Huyen Canada, Toronto
126 Nguyen My Ngoc   Canada, Toronto
127 Phạm Ngọc Vân Anh Tâm Minh Hòa France, Amiens
128 Nguyễn Thị Phan Tuyến Diệu Trí France, Le Havre
129 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Noisy le grand
130 Nguyễn Ngọc Châu   France, Paris
131 Trần Minh Đức Quảng Sanh France, Paris
132 Nguyen Thanh Liem Minh Chanh France, Paris
133 Nguyen Thi Nhat Thanh Nhu Thanh France, Paris
134 Nguyễn Lưu Phương Thảo Minh Hạnh France, Paris
135 LIM Thảo Tuệ Tỉnh France, Paris
136 Võ Marie Diệu Thuận France, Paris
137 Thái / Trần Ngọc Hoa Diệu Trí France, Paris
138 Nguyễn Ngọc Lan Hương Huệ Thông France, Paris
139 Nguyễn Minh Hòa Thiện Minh France, Paris
140 Nguyễn Thị Thanh Danh Tâm Hạnh France, Paris
141 Le Thi Thanh Trang Dieu Nghiem France, Paris
142 Ho Dinh Qui   France, Paris
143 Phạm Thị Nhung   France, Paris
144 Nguyễn Hửu Hỉ Tâm Hỷ France, Paris
145 Trần Hồng Vụ Quang Đạo France, Paris
146 Trần Hồng Yến Minh Y France, Paris
147 Cao Thiện Chí Kim Long France, Paris
148 D'OLLONE Clara Hồng Thúy France, Paris
149 Vu Moc Duyen Minh Vien France, Paris
150 Tran Ngoc Duc Diệu Hạnh France, Paris
151 Nguyễn Trọng Tuyến Tấn Lực France, Paris
152 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Paris
153 Le Thanh Nga Dieu Hang France, Paris
154 Le Ngoc Phung Thích Nữ Tiem Nhu France, Paris, Noisy Le Grand
155 Huỳnh Anh Minh Anh France, Toulouse
156 Giang Marc   France, Toulouse
157 Trần Thị Ánh   France, Toulouse
158 Vũ Thị Thái Hằng Diệu Thuận Germany
159 Thích Nữ Thanh Như Thích Nữ Thanh Như Germany
160 Thích Nữ Huệ Liên Thích Nữ Huệ Liên Germany
161 TN Như Tuệ Thích Nữ Như Tuệ Germany, Berlin
162 Phan Thị Nguyên Khánh   Germany, Berlin
163 Phạm Ngọc Thúy   Germany, Berlin
164 Lê Ngọc Huê   Germany, Berlin
165 Mai Tram Tịnh Thanh Germany, Berlin
166 Trần Hiếu Tri   Germany, Düsseldorf
167 Nguyễn Hà Hòa Nguyện Germany, Göttingen
168 Võ Thị Thu Huệ Định Germany, Göttingen
169 Nguyễn Kim Oanh Huệ Không Germany, Hannover
170 Liêu Quí Chức Quang Tiến Germany, Heddesheim
171 Nguyen Kim Linh Minh An Germany, Koeln
172 Nguyễn Tấn Sỹ Huệ Quang Germany, Oberhausen
173 Trần Kiều Trinh Trí Quang Germany, Oberhausen
174 Tu Quang Hung Dong Bon Germany, Stuttgart
175 Phạm Văn Phú Quang Trí Germany, Stuttgart
176 Bui Trong Khang Quang Lien Switzerland, Zürich
177 Bùi Mai Hương Huệ Thuận Thụy Sỹ, Lausanne
178 Thích Nữ Viên Hoa Thích Nữ Viên Hoa Thụy Sỹ, Lausanne, Ecublens
179 Nguyễn thị Cho Hạnh Thức USA, Antelope
180 Khương đình Viên Tuệ Tâm USA, Antelope
181 Lê Lan Diệu Huệ USA, Arizona, Mesa
182 Nguyễn Thảo Tâm Minh Nguyệt USA, Arizona, Phoenix
183 Le V Lynn Nhu Lien USA, CA
184 Pham Suzette Như Sương USA, CA
185 Nguyễn Nguyệt Như Nguyệt USA, CA
186 Lam Thi Cuc Như Hoa USA, CA
187 Nguyen Bach Yen Hue Xuan USA, CA
188 Phan Ngọc Thọ Đạo Chiếu USA, CA
189 Nguyễn Văn Quí Không Định USA, CA, Castro Valley
190 Phan Văn Chương Chí Hải USA, CA, Davis
191 Nguyễn Thị MỹDung Như Chơn USA, CA, Elk Grove
192 Kim Anh   USA, CA, Fountain Valley
193 Nguyễn Thị Nga Minh Hằng USA, CA, Fremont
194 Chinh Chau Nhu Chon USA, CA, Fresno
195 Luu Trong Hai Minh Duc USA, CA, Garden Grove
196 Văn Thị Thu Hà Diệu Hải USA, CA, Garden Grove
197 Nguyen Hien   USA, CA, Garden Grove
198 Ngô Thị Hòa Như Hòa USA, CA, Garden Grove
199 Đỗ Thị Phương Thảo Tín Pháp USA, CA, Garden Grove
200 Phạm Kim Dzung Ngọc Huyền USA, CA, Garden Grove
201 Nguyet Mai (Angie) Than Tri USA, CA, Huntington Beach
202 Ngo Oanh Dieu Hanh USA, CA, Irvine
203 Ta John - Ta Mai   USA, CA, Laguna Niguel
204 Nghiêm MinhDung   USA, CA, Laguna Niguel
205 Bui Que Tu Tam USA, CA, Los Angeles
206 Pham Trang   USA, CA, Ontario
207 Nguyễn Thanh Tien   USA, CA, Orange County
208 Nguyễn Kim Thoa Khánh Hương USA, CA, Orange County
209 Nguyễn Đỗ Dzung Nguyên Thông USA, CA, Ramon
210 Bui Hung   USA, CA, Riverside
211 Nguyen Nguyet   USA, CA, Riverside
212 Nguyễn Tấn Nghiệm Trí Mẫn USA, CA, Sacramento
213 Quách Thoại Minh Quả Quang USA, CA, Sacramento
214 Nguyễn Huyền Trang Minh Dai USA, CA, Sacramento
215 Nguyễn Văn Đàng Tâm Sơn USA, CA, Sacramento
216 Tô Lan Phương Như Lan USA, CA, Sacramento
217 Nguyễn Sơn Huyền Lâm USA, CA, Sacramento
218 Jung Hogan Như Dung USA, CA, Sacramento
219 Trần Anh   USA, CA, Sacramento
220 Nguyễn Thị Yến Uyển Như USA, CA, Sacramento
221 Võ Thị Cảnh Diệu Hạnh USA, CA, Sacramento
222 Nguyễn Tuấn Nguyên Tú USA, CA, Sacramento
223 Bùi Hồng Trinh   USA, CA, Sacramento
224 Huỳnh Huyền Diệu Chân USA, CA, Sacramento
225 Đặng Phương Nam Như Hạnh USA, CA, Sacramento
226 Chu Q. Nam   USA, CA, Sacramento
227 Trương Thu Hồng Diệu Phước USA, CA, Sacramento
228 Phan Thị Nữ Kiều Như Lệ USA, CA, Sacramento
229 Trần Đức Tâm Đức USA, CA, Sacramento
230 Phạm Ẩn Thông Văn USA, CA, Sacramento
231 Nguyen Thi Kim Hien Dieu Hoa USA, CA, Sacramento
232 Nhat Sanh   USA, CA, Sacramento
233 Lê Thị Tố Mai Thanh Ngọc USA, CA, Sacramento
234 Nhan Vân Chánh Huyền Đức USA, CA, Sacramento
235 Châu Ngọc Huệ Như Châu USA, CA, Sacramento
236 Nguyễn Phúc Vân Tâm Phúc USA, CA, San Jose
237 Trần lý Thu Huệ Y USA, CA, San Jose
238 Trần Phương Thảo Hoa Hiếu USA, CA, San Jose
239 La Van An Minh Tường USA, CA, San Jose
240 To Ha Quynh Giao Nhuận Lưu USA, CA, San Jose
241 Lê Thanh Thảo Nga Ngọc USA, CA, San Jose
242 Nguyễn Thu Hà Hương Ngọc USA, CA, San Jose
243 Trần Thanh Bá Tuệ Tâm Minh USA, CA, San Jose
244 Boyer Cuc Dang Như Hoa USA, CA, San Jose
245 Dao Ly Ngan Ngoc USA, CA, San Jose
246 Nguyễn Trung   USA, CA, San Jose
247 Lê Kim Hoàng Minh Như USA, CA, San Jose
248 Dang Cuong Chanh Cuong USA, CA, San Jose
249 La Tri Minh Huệ USA, CA, San Jose
250 La Trang Diệu Nhã USA, CA, San Jose
251 Trần Huyền Trâm   USA, CA, San Jose
252 Nguyễn Wendy Vien Quang USA, CA, San Jose
253 Nguyễn Tri Tâm Huệ USA, CA, San Jose
254 Nguyễn Yến Chơn Diệu USA, CA, San Jose
255 La My Suong Dieu Anh USA, CA, San Jose
256 Vuong Bill   USA, CA, San Jose
257 Thai Thanh Lan Minh Thanh USA, CA, San Jose
258 Lê Tuyết Huệ Như USA, CA, San Jose
259 Nguyễn Phương Huệ Châu  USA, CA, San Jose
260 Nguyễn Sơn Tuệ Sơn  USA, CA, San Jose
261 Nguyễn Hoa   USA, CA, San Jose
262 Phan Tai Dieu Duc USA, CA, San Jose
263 Nguyen Tinh Tue Minh USA, CA, San Jose
264 Đặng Minh Tân   USA, CA, San Ramon
265 Nguyễn Anh Tuấn Tâm Thiện Đức USA, CA, Santa Ana
266 Tran Bich   USA, CA, Saratoga
267 Pham Hoan Diệu Lạc USA, CA, Tarzana
268 Le Son Phuoc Tan USA, CA, Temecula
269 Huynh Kinh Kha Tue Pho USA, CA, Torrance
270 Trần Lê Diệu Nhân USA, CA, Tracy
271 Wendy Tonnu Quang Hai USA, CA, Union City
272 Tran Mai Hai Chan Y USA, CA, Ventura
273 Lê Công Quyền Tuệ Thông USA, CA, Walnut
274 Diệp Hấu Bảo Ngọc USA, Florida
275 Chau Cynthia Như Nguyện USA, Florida
276 Châu phạm Tina   USA, Florida
277 Nguyen Kim Oanh   USA, Florida
278 Nguyễn Lợi   USA, Florida
279 Nguyen Anh   USA, Florida
280 Nguyễn Thị Khánh Trang Như Khánh USA, Florida, Cape Coral
281 Le Nhu Thuy   USA, Florida, Jacksonville
282 Huỳnh Sương   USA, Louisiana
283 Hồ Ngọc Nữ   USA, Maryland
284 Trương Q. Trinh Minh Độ USA, Maryland, Silver Spring
285 Nguyễn Thanh Loan Mỹ Liên USA, Massachusetts, Boston
286 Huynh Anh Tuan Chanh Dat Dinh USA, Massachusetts, Worcester
287 Nguyễn Viết Danh Thanh Long USA, MD, Silver Spring
288 Ngô Hương Tâm Châu USA, Michigan
289 Đỗ Quỳnh Dao Như Quỳnh USA, NC, Charlotte
290 Chung Ly   USA, New Jersy
291 Trần Thị Kim Oanh Diêu Phương USA, North Carolina, Waxhaw
292 Bùi N Nancy Từ Nhẫn USA, OK, Oklahoma City
293 Châu Frank Như Đức USA, Oregon
294 Nguyen Lauren Nhất Thông USA, Texas
295 Dương Thị Hải Dương   USA, Texas, Arlington
296 Le Hang   USA, Texas, Austin
297 Duong Khue   USA, Texas, Austin
298 Duong Giao   USA, Texas, Austin
299 Dang Lannie Diệu Quang USA, Texas, Austin
300 Tran Tuyet Dieu Luong USA, Texas, Houston
301 Lâm Ngọc Nga Chân Hiền USA, Texas, Houston
302 Pham Uyen-Quan   USA, Texas, Houston
303 Pham Van Duc   USA, Texas, Houston
304 Cao Caroline Như Trầm USA, Texas, Houston
305 Lê Thanh Loan Diệu Phụng USA, Texas, Houston
306 Lê Thanh Trúc Huệ Thanh USA, Texas, Houston
307 Lê Xuân Trường Tuệ Như USA, Texas, Houston
308 Vu Thi Mai Từ Nhân USA, Texas, Houston
309 Ho Hoang Anh Nhat Thong USA, Texas, Houston
310 Tâm Như Tâm Như USA, Texas, Houston
311 Không Giác Không Giác USA, Texas, Houston
312 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết USA, Texas, Houston
313 Nguyen Kathy   USA, Texas, Houston
314 Trần Trang Nguyên Thuận USA, Texas, Houston
315 Trương Dung Huệ Dung USA, Texas, Houston
316 Nguyễn Tố Loan Diệu Thanh USA, Texas, Houston
317 Ma Tuấn Thông Quang USA, Texas, Houston
318 Huỳnh Hưng   USA, Texas, Houston
319 Khuất Hà   USA, Texas, Houston
320 Dương Oanh   USA, Texas, Houston
321 Vũ Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
322 Vu Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
323 Đặng Hướng Đức Phương USA, Texas, Houstoon
324 Trần Ngọc Bích Thích Nữ Tĩnh Như USA, Texas, Navasota
325 Ma Thị Ngọc Thúy Tịnh Giác USA, Texas, Pearland
326 Bui Khanh Qua Thi USA, VA
327 Quynh Phan ha Như Quỳnh USA, VA, Fairfax
328 Le June Huyen Lien USA, VA, South Riding
329 Nguyễn Thị Anh Thư Chúc Thới USA, VA, Springfield
330 Võ Minh Triết Thân Kiến Khải USA, Virginia
331 Liêu Tỷ Tâm Minh USA, Virginia
332 Trần Thị Ngọc Liên Thân Kiến Hóa USA, Virginia, Burke
333 Nguyễn Thành Công Nguyên Thắng USA, Virginia, Springfield
334 La Xương Ánh Diệu Huệ USA, WA, Seattle
335 Luu Bich Thuy Dieu Huong USA, WA, Seattle
336 Nguyễn Mộng Liên Thanh Hương USA, WA, Seattle
337 Nguyen Victoria Không Hải USA, Washington D.C.
338 Thái Bình   USA, Washington D.C.
339 Lê Vicky Cúc Diệu Hoàng USA, Washington D.C.
340 Trần Thị Ngọc Trang Viên Bảo An USA, Wisconsin, Madison
341 Phạm Thanh   Việt Nam
342 Nguyễn Thị Xương Như Xương Việt nam
343 Nguyễn Ngọc Điệp Như Điệp Việt Nam
344 Nguyễn Vân Anh   Việt Nam
345 Nguyễn Thị Thanh Hiền Quảng Phước Việt Nam
346 Nguyễn Thị Thùy Trang Chí Ngọc Việt Nam
347 Trần Thị Thu Vân Diệu Hương Việt Nam
348 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Như Châu Việt Nam, Bình Dương
349 Nguyễn Thị Lân Quảng Hoàng Việt Nam, Đà Nẵng
350 Nguyễn Thị Huệ Quảng Lệ Việt Nam, Đà Nẳng
351 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân Phương Ngộ Việt Nam, Đồng Nai
352 Đỗ Thị Thanh Thơ Tâm Duyên Việt Nam, Hà Nội
353 Nguyễn Thị Hương   Việt Nam, Hải Dương, Nam Sách
354 Trần Anh Vương   Việt Nam, Hải Dương, Ninh Giang
355 Nguyễn Ly Hoa Tâm Hương Việt Nam, Qui Nhơn
356 Nguyen Phi Thuy Tam Nghiem Việt Nam, Qui Nhơn
357 Nguyễn Thị Yến Như Yến Việt Nam, Sài Gòn
358 Nguyễn Thị Anh Thư Diệu Anh Việt Nam, Sài Gòn
359 Dương Thị Thanh Trúc Diệu Mai Việt Nam, Sài Gòn
360 Nguyễn Thị Cẩm Giang Diệu Âm Việt Nam, Sài Gòn
361 Lưu Đặng Thiên Hương   Việt Nam, Sài Gòn
362 Nguyễn Thị Phương Chi Ngọc Mỹ Việt Nam, Sài Gòn
363 Huỳnh Thị Thanh Hoa Như Nguyện Việt Nam, Sài Gòn
364 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Việt Nam, Sài Gòn
365 Đặng Thị Thùy Trang Mỹ Hiếu Việt Nam, Sài Gòn
366 Nguyễn Cẩm Nhung   Việt Nam, Sài Gòn
367 Tô Thị Minh Châu Tuệ Huyền Việt Nam, Sài Gòn
368 Trần Thị Ngọc Đoàn Giác Đoàn Việt Nam, Sài Gòn
369 Lê Thị Thu Thủy Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
370 Nguyễn Tái Lập Thiện Phúc  Việt Nam, Sài Gòn
371 Nguyễn Thanh Tuyết Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
372 Nguyễn Xuân Sanh Dung Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
373 Võ Thị xuân Dung Mỹ Hoa Việt Nam, Sài Gòn
374 Võ Thị Xuân Hằng Mỹ Thanh Việt Nam, Sài Gòn
375 Võ Thị Xuân Hạnh Mỹ Huệ Việt Nam, Sài Gòn
376 Nguyễn Ly Thu Tâm Thường Việt Nam, Sài Gòn
377 Kiều Diễm Hoa Đức Việt Nam, Sài Gòn
378 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Diệu Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
379 Phạm Thị Quỳnh Diệu Phương Việt nam, Sài Gòn
380 Dương Quỳnh Hương Giác Chân Huyền Việt Nam, Sài Gòn
381 Vương Thị Tuyết Mai Nguyên Hiệp Việt Nam, Sài Gòn
382 Diệu Lan Viên Huyễn Việt Nam, Sài Gòn
383 Nguyễn Anh Tài   Việt Nam, Sài Gòn
384 Nguyễn Viết Chiến   Việt Nam, Sài Gòn
385 Trần Thị Thanh Xuân Diệu Hoa Việt Nam, Sài Gòn
386 Đoàn Nguyễn Bích Uyển Đức Nhã Việt Nam, Sài Gòn
387 Lưu Hoài Nhi   Việt Nam, Sài Gòn
388 Chương Tuệ Ngọc   Việt Nam, Sài Gòn
389 Huỳnh Kim Thoa Diệu Y Việt Nam, Sài Gòn
390 Đặng Mạnh Hùng Toàn Không Việt Nam, Sài Gòn
391 Nguyễn Thị Tường Vân   Việt Nam, Sài Gòn
392 Huỳnh Thị Xuân Mai Nguyen Hoa Việt Nam, Sài Gòn, Phú Nhuận
393 La Ngoc Hieu Ngọc Anh Việt Nam, Sài Gòn, Q8
394 Dương Thị Kim Huê Diệu Hoa Việt Nam, Tiền Giang
395 Nguyễn Thu     
396 Nguyễn Thị Thùy Dung    
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, May 22, 2024(View: 133)
MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
Wednesday, May 1, 2024(View: 500)
TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
Wednesday, March 6, 2024(View: 1407)
Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
Sunday, November 26, 2023(View: 1501)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 2023(View: 1905)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, May 14, 2024(View: 247)
Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh Không và Thân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Thursday, April 4, 2024(View: 868)
Chương trình tham dự trên Zoom chỉ giới hạn trong bài giảng của Ni sư BUỔI SÁNG: từ 10am đến 11am BUỔI CHIẾU: tư 2pm dến 3pm Thời gian: 5 ngày từ sáng thứ hai 8/4/2024 tới chiều Thứ sáu 12/4/2024. Tối Thứ sáu 12/4/2024: MÃN KHÓA - ĐÊM HOA ĐĂNG từ 7pm Khóa tu dành cho mọi thiền sinh có nhu cầu, Ni sư khuyến khích các ban điều hành đạo tràng, các ban giáo thọ của đạo tràng cùng tham gia để ôn lại đường lối tu tập chung của chúng ta.
Wednesday, April 3, 2024(View: 1308)
CHƯƠNG TRÌNH: các Đạo tràng ở xa xin vui lòng chuẩn bị trước, khi thấy trong Chương Trình sắp đến phần phát biểu của đạo tràng mình
Monday, March 25, 2024(View: 936)
Theo Truyền thống ngày HỌP MẶT THIỀN SINH TÁNH KHÔNG toàn thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức: vào ngày Chủ nhật 7- 4- 2024 lúc 10:00am (Giờ Cali) tại Tổ đình thiền viện Tánh Không. và trên mang ZOOM toàn cầu
Thursday, March 14, 2024(View: 376)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali - Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK:
Thursday, February 29, 2024(View: 624)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Friday, February 16, 2024(View: 426)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Tuesday, February 13, 2024(View: 965)
Cô gởi lại bản Thanh Quy để chúng ta khảo sát lại đường lối tu và hướng dẫn thiền sinh trong đạo tràng của mình. Mỗi khi họp mặt sinh hoạt chung, thường chúng ta có thể dành ra 5 phút nhắc nhở vài điều cần thiết nào đó trong sinh hoạt tập thể, đây lả phần giới đức rất quan trọng trên con đường Giới- Định- Tuệ của mỗi người chúng ta
Thursday, January 11, 2024(View: 643)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG hoặc tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Wednesday, January 3, 2024(View: 801)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG: Hoặc Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Tuesday, May 30, 2023(View: 1568)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 15, 2023(View: 1775)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, December 12, 2022(View: 1411)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, May 11, 2022(View: 2822)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 2022(View: 2371)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 2022(View: 2718)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 2022(View: 2054)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 2022(View: 2026)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 2022(View: 2347)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 2022(View: 2323)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Thursday, January 27, 2022(View: 2333)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Thursday, December 16, 2021(View: 2951)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 2021(View: 2729)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 2021(View: 2985)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 2021(View: 2585)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, November 25, 2021(View: 3256)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Thursday, October 14, 2021(View: 2842)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Tuesday, October 5, 2021(View: 3520)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Thursday, September 23, 2021(View: 2331)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Wednesday, August 4, 2021(View: 3317)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Wednesday, May 19, 2021(View: 3579)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, March 17, 2021(View: 3833)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 2021(View: 7744)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 2021(View: 4450)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Thursday, February 11, 2021(View: 3277)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 2651)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 2945)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 5927)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 3205)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 3695)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 9295)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 3188)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 3013)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 3437)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 5123)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 4954)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 3746)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 3740)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 4126)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 3896)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 6356)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 3904)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 3642)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 4387)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 6127)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 6774)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 7000)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 5709)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 14568)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 9834)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 7400)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 5754)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 7985)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 9832)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 12213)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 6303)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 7029)
Monday, September 14, 2015(View: 10578)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 8708)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
69,256