HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  THÔNG BÁO Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định

  Tuesday, May 3, 20164:37 PM(View: 7941)

  THÔNG BÁO
  Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định
  (xem DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH bên dưới)

  1. GIỚI THIỆU:

  Đây là khóa I, nhắm mục tiêu đào tạo các giáo thọ trở thành Chuyên viên về Thiền định.

  Từ nay trở đi các giáo thọ sinh hoạt tại các đạo tràng đều có hai chương trình hoạt động trong cùng một niên khóa: Trước nhất là Khóa thiền căn bản, thứ hai là Khóa chuyên tu định.

  Trong tháng tư vừa qua, chúng ta đã có một số giáo thọ đã tốt nghiệp. Như vậy việc điều hành khóa thiền căn bản coi như tạm xong. Hôm nay chúng tôi mở tiếp khóa I gọi là Khóa Huấn Luyện Chuyên Viên về Thiền Định. Những vị nào tốt nghiệp khóa nầy đều có khả năng đứng ra mở lớp chuyên tu về định thích hợp với chủ đề định mà vị đó vừa tốt nghiệp. Ở đây chúng tôi chủ trương ba mức độ định cơ bản: Thứ nhất là Không Tầm Không Tứ Định, thứ hai là Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, thứ ba là Vô Trụ Định.

   

  2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

  • 1./ Các Hội Thiền, Đạo Tràng Tánh Không các nơi cần họp ban giáo thọ để đề cử Giáo Thọ phụ trách hướng dẩn các Khóa chuyên tu Thiền Định cùa đạo tràng về học các khóa tu này.
  • 2./ Thầy Thiền chủ chủ trương mở rộng cho tất cả Thiền Sinh có nhu cầu đều được tham dự các khóa tu này
   

  3. CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC

  Theo đề nghị của Đạo Tràng San Jose, thời gian khóa học được thu gọn như sau:

  -10 ngày trong tháng 8/2016: từ 6/8 đến 15/8 dạy chủ đề Định Có Tầm Không Tứ đến Định Không Tầm Không Tứ.

  -10 ngày trong tháng 9/2016: từ 3/9 đến 12/9 dạy chủ đề Định Không Tầm Không Tứ đến Chánh Niệm Tỉnh Giác.

  Thiền Viện đã sẳn sàng đón tiếp các quý vị về Nhập Thất tu học từ ngày 1 tháng 8, 2016 đến 30 tháng 10, 2016

  Ngoài ra quí vị có thể sắp xếp thời gian mình đến tham dự khóa tu tùy theo điều kiện thích hợp với quý vị, miễn sao quí vị tham dự đúng 10 ngày trong tháng 8 hoăc tháng 9/2016.

  - Riêng Khóa Vô Trụ Đinh thì được tổ chức đúng theo thời gian đã qui định từ trước. Điều kiện tham dự bắt buộc phải an trú được trong Định Chánh Niệm Tỉnh Giác.

  • Về mặt lý thuyết gồm có hai phần: Thứ nhất là phần trình bày về kinh (Nguyên Thủy và Phát Triển) liên hệ đến chủ đề đó, thứ hai là phần lý luận thích hợp với chủ đề đó. Đây là phần ứng dụng theo sự kiến giải của Thầy Thiền Chủ, thích hợp với trào lưu tiến hóa của khoa học về não bộ.
  • Về phần thực hành, đây là phần quan trọng bậc nhất trong khóa đào tạo Huấn Luyện Viên. Những vị nào tốt nghiệp phần nầy được xem như là đủ điểm để đứng ra hướng dẫn khóa chuyên tu định tại đạo tràng của mình hay bất kỳ đạo tràng nào mà họ cần thiết thì mình nên giúp đỡ.

   

  ĐỊA ĐIỂM:

  Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không: 18525 Frantz Road, Perris CA 92570

   

  GHI DANH:

   

  Để ghi danh các khóa học trên xin Download Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

  Ban Ghi danh khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>
  Quý vị có  nhu cầu đưa đón xin ghi thêm chi tiết

  Thời hạn Ghi danh: từ nay đến hết ngày 25 tháng 7, 2016 



  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

  Tham dự các khóa tu học tháng 8, 9, 10/2016 tại Thiền Viện

  Update 1 tháng 9, 2016

   

   

   

   

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Định Không Tầm Không Tứ

  Chánh Niệm Tỉnh Giác

  Vô Trụ Đinh

   

  Nam Nữ

  Đạo Tràng

   

  NỘI TRÚ

  từ ngày … đến ngày

  1

  Jeny Võ

  Huệ Sơn

  X

  X

  X

  Nữ

  San Jose

  1/8 đến 30/10

  2

  Sơn Hòa Nguyễn

  Minh Nguyên

  X

  X

   

  Nữ

  Sydney

  1/8 đến 30/9

  3

  Ly Lisa

  Như Tịnh

  X

   X

   X

  Nữ

  Nam Cali

  1/10 đến 30/10

  4

  Trương Hùynh Kỳ

  Quang Lý

   

   

  X

  Nam

  Sydney

  1/10 đến 30/10

  5

  Ma Đức Tuấn

  Thông Quang X Nam Houston 31/7 đến 11/8

   

  Thích Nữ Tịnh Như

   

   X

   X

  Nữ 

  Houston 

  1/10 đến 25/10 

   7

   Hồ Thanh Thủy

  Diệu Như 

   

   X

   

   Nữ

  Houston 

  26/8 đến 4/9 

   8

   Lê Công Quyền

  Tuệ Thông  

   X

   X

   

  Nam

  Nam Cali 

  06/8 đến 15/8
  03/9 đến 12/9
   

   9

  Võ Đại Lợi  

  Nguyên Lạc 

  X

   X

   

   Nam

  Nam Cali 

  7/8 đến 15/8
  04/9 đến 12/9 

  10 

   Trần Xuân Trúc

  Thuần Đức 

   X

   

   

   Nữ

  Houston 

  5/8 đến 17/8 

   11

   Nguyễn Văn Quí

   Không Định 

   X

   X

   X


  Nam

  San Jose 

  06/8 đến 15/8
  03/9 đến 12/9
  01 đến 30/10
   

   12

   Phạm Ngọc Trân

  Hoàng Như 

   

   

  DT 

   Nữ

  San Jose 

  24 đến 30/10 

   13

   Lưu Thi Song

  Minh Đạo 

   

   

  DT 

   Nữ 

  Sydney 

  1/10 đến 30/10 

  14

   

  Như Hoa 

   X

   X

   

  Nữ 

  Nam Cali 

  1/10 đến 4/10
  20/10 đến 30/10

  15 

  Nguyễn Viết Danh 

   Thanh Long

   

   

   X

   Nam

   Hoa Thịnh Đốn

  1/10 - 30/10

  16

   

  Như Sương 

  X

   X

  Nữ

  Nam Cali 

  1/8 đến 30/10 

  17

   Huỳnh Phi Hùng

   

   X

   

   

  Nam

  Nam Cali 

  06/8 đến 15/8 

  18

   Nguyễn Thị Ngọc Dung

   Hoàng Liên

   

   

  X

  Nữ 

   Adelaide

  2/10 đến 26/10 

  19

  Nguyễn Như Lưu 

  Như Lưu 

   

   

  Nam

   Adelaide 

  2/10 đến 26/10 

  20

  La Văn An  

  Minh Tường 

  Nam

   San Jose

  05/8 đến 16/8
  30/9 đến 30/10 
   
   

  21

  Bùi Đức 

   

   X

   X

   

  Nam

  Nam Cali 

  5/8 - 20/8
   3/9 - 12/9.
   

  22

   Tạ Quang Tuấn

  Tâm Triết 

  Nam

  San Jose 

   5/8 - 16/8
  2/9 - 13/9
  1/10 - 25/10 

  23

   Lê Quang chơn

  Tuệ Quang 

   

   

  DT 

  Nam 

  Hoa Thịnh Đốn 

   8 & 9/10,
  15 & 16/10, 22 & 23/10, 29 & 30/10

  24

  Hoàng Mỹ Hiền 

  Chơn Như 

   

  X

   X

  Nữ 

  Hoa Thịnh Đốn 

  21-09 đến 30-09
  1/10 - 30/10
   

  25

  Như Ngọc 

   DT

  DT 

   

   Nữ

   Nam Cali

  6 & 13 tháng 8,
  3 &10 tháng 9,
   

  26 

  ThiMy Ngô 

  An Nhiên 

   

   

   

  Nữ 

  San Diego 

  1/8 -30/10 

   27

  Qùynh Phan Ha 

  Như Quỳnh 

   

   

   X

   Nữ

   Hoa Thịnh Đốn

   30/9 - 30/10

   28

  Pham KimDzung

  Ngọc Huyền

  X 

  X

   

  Nữ

  Nam Cali

  6/8 đến chiều 11/8
  +13/8 đến 15/8
  không nội trú

  29

  Nguyễn Thạc Hòa

  Tâm Kiên Phúc

  X 

  DT 

   

   
  Nam

  Nam Cali

  15 & 16/10, 22 & 23/10, 29 & 30/10

   30

  Lê Công Dũng 

  Tuệ Chiếu

  X 

  DT 

   

  Nam

  Nam Cali

  6/8 đến 14/8.
  22 & 23/10, 29 & 30/10

   31

  Cương Đặng 

  Chánh Cương 

   

  DT

  Nam 

  SanJose 

  2/9 đến 13/9 
  1/10 - 26/10

   32

   

  Tam Thuong 

   

  DT 

   

  Nam  

  SanJose 

  9/3 den 9/5 

   

   

  Ni cô Huệ Như 

   

   

  DT 

  Nữ 

  Nam Cali 

   

   

  Tổng cộng 

   

   17

  14

  14

   

   

  Không kể dự thính 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, February 11, 2021(View: 220)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 2021(View: 126)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 2020(View: 466)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 2020(View: 2241)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 2020(View: 575)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 2020(View: 949)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  Thursday, October 29, 2020(View: 4387)
  Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
  Wednesday, October 21, 2020(View: 667)
  Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
  Wednesday, October 14, 2020(View: 559)
  ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
  Wednesday, October 7, 2020(View: 781)
  CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
  Wednesday, September 30, 2020(View: 1770)
  Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
  Thursday, August 27, 2020(View: 1996)
  - Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
  Wednesday, August 5, 2020(View: 1086)
  1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
  Friday, March 6, 2020(View: 1261)
  Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
  Friday, February 28, 2020(View: 1434)
  các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
  Monday, January 13, 2020(View: 1160)
  Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
  Friday, December 27, 2019(View: 3026)
  Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
  Thursday, October 10, 2019(View: 2128)
  Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
  Friday, May 24, 2019(View: 1713)
  KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
  Tuesday, January 8, 2019(View: 2372)
  KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
  Saturday, December 29, 2018(View: 3744)
  Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
  Thursday, January 18, 2018(View: 4864)
  Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
  Sunday, December 3, 2017(View: 4846)
  Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
  Wednesday, September 20, 2017(View: 3745)
  1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
  Tuesday, June 13, 2017(View: 12099)
  Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
  Friday, April 28, 2017(View: 7331)
  Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
  Thursday, January 12, 2017(View: 5063)
  Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
  Sunday, November 13, 2016(View: 3661)
  Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
  Thursday, June 23, 2016(View: 5708)
  Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
  Monday, April 18, 2016(View: 10263)
  Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
  Saturday, March 12, 2016(View: 4422)
  Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
  Monday, November 23, 2015(View: 5174)
  Monday, September 14, 2015(View: 8722)
  Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
  Monday, August 31, 2015(View: 6943)
  KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
  Sunday, June 28, 2015(View: 6696)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6495)
  Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Sunday, June 28, 2015(View: 11244)
  Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6082)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
  Tuesday, December 16, 2014(View: 7115)
  Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
  Tuesday, October 14, 2014(View: 9208)
  1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
  Sunday, August 10, 2014(View: 7533)
  Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
  Friday, August 8, 2014(View: 6885)
  Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
  Sunday, July 20, 2014(View: 10901)
  Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
  Friday, March 28, 2014(View: 11424)
  Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
  Wednesday, February 5, 2014(View: 17297)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
  Wednesday, January 15, 2014(View: 16916)
  Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
  Thursday, September 19, 2013(View: 19587)
  Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
  Monday, December 10, 2012(View: 77218)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  1,258,475