HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2015 tại Thiền Viện

  Monday, August 24, 20152:16 PM(View: 8109)
  THÔNG BÁO: Các khóa tu tại Thiền Viện 2015
   
  1.   KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG TẠI THIỀN VIỆN:  3 tháng
  Thầy Thiền Chủ thông báo Khóa Nhập Thất An Cư Kiết Đông 2015 dành cho Tăng Đoàn Tánh Không sẽ được tổ chức:
  ·        tại: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
  ·        Thời gian: từ ngày 1 tháng 9/2015  đến 31 tháng 11/2015
  Tăng đoàn cư ngụ ngoài nước Mỹ có thể nhập thất 3 tháng hoặc 1 tháng tùy điều kiện đia phương.
  Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cưnhập thất trong thời gian này.
  (Thầy cho phép thời gian tùng an cư của thiền sinh tùy thuộc hoàn cảnh của từng người
  Riêng từ ngày 15 tháng 9 đến 30 tháng 9 Thầy sẽ diễn giảng và hướng dẩn cách thực hành an trú trong Tâm Tathā cho tăng đoànThiền sinh tùng an cưThầy Thiền Chủ khuyến khích các Thiền sinh Giáo Thọ cần tham dự chương trình tu học này.)
  2.  CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt tại Tổ Đình 2015:  9 ngày
  ·         Thời gian: từ ngày 3 tháng 10/2015  đến 11 tháng10/2015
  ·         Nội dung Tu Học:      
  1.    Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền.
  2.    Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Các Thiền Sinh Tánh Không các nơi đều có thể tham dự.
  Thầy Thiền Chủ khuyến khích các Thiền sinh Giáo Thọ cần tham dự chương trình tu học này.
   
  3.   KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4: 7 ngày
  ·         Thời gian: 7 ngày từ 12 tháng 10/2015 đến 18 tháng 10/2015
  ·         Nội dung Tu Học:
  1- Ứng dụng kinh Tứ Niệm xứ
  2- Ứng Dụng kinh Đại Bát Niết Bàn trong đời sống hằng ngày.
  3- Bát Nhã Tâm Kinh
  4- Phật tánh
   
  Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:
  Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin Download Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:
  NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>
  và Ban Tổ chức khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>
  Thời hạn Ghi danh: từ nay đến hết ngày 25 tháng 9, 2015

  Xin click vào để tải về: PHIẾU GHI DANH


  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

  Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2015 tại Thiền Viện

  Update Oct 01, 2015

   

   

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Nhập Thất

  Khóa tu DB thg 10

  BacNha4

  Nội Trú

  Nam Nữ

  Đạo Tràng

  1

  Diệu Hạnh

  3/10-31/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  France

  2

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  3/10-18/10

  ĐB

  BN4

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali 

  3

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  4

  Lâm thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  5

  Sương Phạm

  Như Sương

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  6

  Nguyễn Xuân Lan

  12/10-18/10

   

  BN 4

  Nam Cali

  7

  Doan Le Nhu

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nam

  Houston

  8

  Lâm Ngọc Tuyết

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  9

  Trần Thị Tuyết Minh

  Như Minh

  3/10-19/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Adelaide Australia

  10

  Phan Thị Thu Hương

  Như Hương

  3/10-15/11

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Adelaide Australia

  11

  Dung Nguyễn

  2/10-31/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Adelaide Australia

  12

  Anh Lưu

  2/10-31/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nam

  Adelaide Australia

  13

  Trần Ngọc Bích

  Tâm Từ Tĩnh

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  VietNam

  14

  Phúc Nguyễn

   

  12/10-18/10

   

  BN 4

  Nội Trú

  Nam

  San Jose

  15

  Kim Pho

   

  14/10-31/10

   

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

   

  16

  Quynh Ha

  Như Quỳnh

  3/10-18/10

  ĐB

  BN 4

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thinh Đốn

   17

  Thomas Phan

   

  3/10-11/10 

  ĐB 

   

  Nội Trú

   Nam

   

   18

  Nguyễn Thị Yến

  Uyển Như

   3/10-11/10

  ĐB

   

   Nội Trú

  Nữ

   Sacramento

   19

  Hứa Bích Như

   Như Thật

  12/10-18/10

   

   BN4

   Nội Trú 

  Nữ 

   Sacramento

   20

  Nguyễn Bỉnh Cương

   Tuệ Lạc

  12/10-18/10 

   

    BN4

   Nội Trú 

   Nam 

  Nam Cali

   21

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

   12/10-18/10

   

   BN4 

   Nội Trú 

   Nữ

  Nam Cali 

  22

  Ng Phương Liên

  Nguyên Như

   12/10-18/10

   

   BN4 

   Nội Trú 

  Nữ  

  Nam Cali 

   23

  Huệ Vân

  12/9-1/10

   

   

    Nội Trú

  Nữ

   

  Canada

  24

  Lê Công Dũng

  Tuệ Chiếu

  3/10-18/10 

  ĐB 

  BN 4 

     Nội Trú

  Nam 

  Nam Cali  

  25

  Đức Bùi

   

   12/10-18/10

   

  BN 4
   

  Nội Trú

  Nam  

  Nam Cali  

   26

  Ton Tami

   

  3/10-11/10  

   ĐB

   

    Nội Trú

   Nữ

  San Jose

   27

  Lê Kim Hoàng

  Minh Như

   12/10-18/10

   

  BN 4  

  Nội Trú 

    Nữ

   San Jose

  28

  Diệu Thủy

   12/10-18/10

   

  BN 4  

  Nội Trú 

    Nữ

   San Jose

  29

  Tác Thiệt

   12/10-18/10

   

  BN 4  

  Nội Trú 

  Nam

  San Jose 

  30

  Thuần Tuệ

   1/9-18/10 

   ĐB 

   BN 4

   Nội Trú

   Nữ 

  Houston

   31

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

   3/10-18/10

   ĐB
   

    BN 4

   Nội Trú 

   Nam

  Nam Cali 

  32

  Nguyễn Văn Quí

   Không Định

  27/9-1/10

   

   

    Nội Trú

  Nam 

   San Jose

  33

  Phạm Ngọc Trân

  Hoàng Như

  27/9-1/10 

   

   

    Nội Trú

   Nữ

   San Jose

  34 Huệ Như 12/10-18/10  BN 4  Nội Trú  Nữ

  Nam Cali

   35

  Vương Mỹ Lệ

  Tâm Viên Từ

   12/10-18/10

   

   BN 4

   Nội Trú

   Nữ 

  Nam Cali 

   36

   

  Từ Anh

    12/10-18/10

   

    BN 4

   Nội Trú

   Nữ  

   Nam Cali

   37

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

   12/10-18/10 

   

  BN 4 

   Nội Trú

  Nam 

    Nam Cali

   38

  Trần Thị Nhi

   Như Tuệ

   12/10-18/10 

   

  BN 4 

  Nội Trú 

   Nữ 

    Nam Cali

   39

  Lê Thị Khánh Nga

  Như Tâm

   12/10-18/10

   

  BN 4

   Nội Trú

    Nữ

   

  40

   

  Huệ Xuân

   13/10-18/10

   

   BN 4  

   Nội Trú 

    Nữ 

  Nam Cali 

  41

   

  Diệu Nhân

  13/10-18/10 

   

   BN 4  

    Nội Trú

    Nữ 

  Sacramento

   42

   

  Huệ Hạnh

  4/10-18/10

   

   BN 4 

   Nội Trú

  Nữ  

    Nam Cali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:

  Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin DOWNLOAD Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

  NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

  và Ban Tổ chức khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>

  Cập nhật danh sách Thiền Sinh đã ghi danh có tại LINK:
  http://www.tanhkhong.org/p106a590/danh-sach-thien-sinh-da-ghi-danh-tham-du-cac-khoa-tu-hoc-thang-10-2015-tai-thien-vien


   Xin click vào để tải về: PHIẾU GHI DANH

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, February 11, 2021(View: 220)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 2021(View: 125)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 2020(View: 466)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 2020(View: 2241)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 2020(View: 575)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 2020(View: 949)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  Thursday, October 29, 2020(View: 4387)
  Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
  Wednesday, October 21, 2020(View: 666)
  Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
  Wednesday, October 14, 2020(View: 559)
  ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
  Wednesday, October 7, 2020(View: 781)
  CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
  Wednesday, September 30, 2020(View: 1769)
  Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
  Thursday, August 27, 2020(View: 1996)
  - Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
  Wednesday, August 5, 2020(View: 1086)
  1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
  Friday, March 6, 2020(View: 1261)
  Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
  Friday, February 28, 2020(View: 1434)
  các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
  Monday, January 13, 2020(View: 1160)
  Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
  Friday, December 27, 2019(View: 3026)
  Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
  Thursday, October 10, 2019(View: 2128)
  Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
  Friday, May 24, 2019(View: 1713)
  KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
  Tuesday, January 8, 2019(View: 2372)
  KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
  Saturday, December 29, 2018(View: 3744)
  Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
  Thursday, January 18, 2018(View: 4864)
  Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
  Sunday, December 3, 2017(View: 4846)
  Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
  Wednesday, September 20, 2017(View: 3745)
  1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
  Tuesday, June 13, 2017(View: 12099)
  Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
  Friday, April 28, 2017(View: 7331)
  Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
  Thursday, January 12, 2017(View: 5063)
  Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
  Sunday, November 13, 2016(View: 3661)
  Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
  Thursday, June 23, 2016(View: 5708)
  Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
  Tuesday, May 3, 2016(View: 7941)
  Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
  Monday, April 18, 2016(View: 10261)
  Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
  Saturday, March 12, 2016(View: 4422)
  Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
  Monday, November 23, 2015(View: 5172)
  Monday, September 14, 2015(View: 8722)
  Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
  Monday, August 31, 2015(View: 6943)
  KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
  Sunday, June 28, 2015(View: 6696)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6495)
  Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Sunday, June 28, 2015(View: 11242)
  Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6082)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
  Tuesday, December 16, 2014(View: 7115)
  Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
  Tuesday, October 14, 2014(View: 9208)
  1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
  Sunday, August 10, 2014(View: 7533)
  Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
  Friday, August 8, 2014(View: 6885)
  Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
  Sunday, July 20, 2014(View: 10901)
  Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
  Friday, March 28, 2014(View: 11424)
  Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
  Wednesday, February 5, 2014(View: 17297)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
  Wednesday, January 15, 2014(View: 16916)
  Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
  Thursday, September 19, 2013(View: 19587)
  Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
  Monday, December 10, 2012(View: 77218)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  1,258,465