HỘI NHẬP

THÔNG BÁO Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định

03 Tháng Năm 20164:37 CH(Xem: 7040)

THÔNG BÁO
Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định
(xem DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH bên dưới)

1. GIỚI THIỆU:

Đây là khóa I, nhắm mục tiêu đào tạo các giáo thọ trở thành Chuyên viên về Thiền định.

Từ nay trở đi các giáo thọ sinh hoạt tại các đạo tràng đều có hai chương trình hoạt động trong cùng một niên khóa: Trước nhất là Khóa thiền căn bản, thứ hai là Khóa chuyên tu định.

Trong tháng tư vừa qua, chúng ta đã có một số giáo thọ đã tốt nghiệp. Như vậy việc điều hành khóa thiền căn bản coi như tạm xong. Hôm nay chúng tôi mở tiếp khóa I gọi là Khóa Huấn Luyện Chuyên Viên về Thiền Định. Những vị nào tốt nghiệp khóa nầy đều có khả năng đứng ra mở lớp chuyên tu về định thích hợp với chủ đề định mà vị đó vừa tốt nghiệp. Ở đây chúng tôi chủ trương ba mức độ định cơ bản: Thứ nhất là Không Tầm Không Tứ Định, thứ hai là Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, thứ ba là Vô Trụ Định.

 

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

  • 1./ Các Hội Thiền, Đạo Tràng Tánh Không các nơi cần họp ban giáo thọ để đề cử Giáo Thọ phụ trách hướng dẩn các Khóa chuyên tu Thiền Định cùa đạo tràng về học các khóa tu này.
  • 2./ Thầy Thiền chủ chủ trương mở rộng cho tất cả Thiền Sinh có nhu cầu đều được tham dự các khóa tu này
 

3. CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC

Theo đề nghị của Đạo Tràng San Jose, thời gian khóa học được thu gọn như sau:

-10 ngày trong tháng 8/2016: từ 6/8 đến 15/8 dạy chủ đề Định Có Tầm Không Tứ đến Định Không Tầm Không Tứ.

-10 ngày trong tháng 9/2016: từ 3/9 đến 12/9 dạy chủ đề Định Không Tầm Không Tứ đến Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Thiền Viện đã sẳn sàng đón tiếp các quý vị về Nhập Thất tu học từ ngày 1 tháng 8, 2016 đến 30 tháng 10, 2016

Ngoài ra quí vị có thể sắp xếp thời gian mình đến tham dự khóa tu tùy theo điều kiện thích hợp với quý vị, miễn sao quí vị tham dự đúng 10 ngày trong tháng 8 hoăc tháng 9/2016.

- Riêng Khóa Vô Trụ Đinh thì được tổ chức đúng theo thời gian đã qui định từ trước. Điều kiện tham dự bắt buộc phải an trú được trong Định Chánh Niệm Tỉnh Giác.

  • Về mặt lý thuyết gồm có hai phần: Thứ nhất là phần trình bày về kinh (Nguyên Thủy và Phát Triển) liên hệ đến chủ đề đó, thứ hai là phần lý luận thích hợp với chủ đề đó. Đây là phần ứng dụng theo sự kiến giải của Thầy Thiền Chủ, thích hợp với trào lưu tiến hóa của khoa học về não bộ.
  • Về phần thực hành, đây là phần quan trọng bậc nhất trong khóa đào tạo Huấn Luyện Viên. Những vị nào tốt nghiệp phần nầy được xem như là đủ điểm để đứng ra hướng dẫn khóa chuyên tu định tại đạo tràng của mình hay bất kỳ đạo tràng nào mà họ cần thiết thì mình nên giúp đỡ.

 

ĐỊA ĐIỂM:

Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không: 18525 Frantz Road, Perris CA 92570

 

GHI DANH:

 

Để ghi danh các khóa học trên xin Download Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

Ban Ghi danh khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>
Quý vị có  nhu cầu đưa đón xin ghi thêm chi tiết

Thời hạn Ghi danh: từ nay đến hết ngày 25 tháng 7, 2016 DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Tham dự các khóa tu học tháng 8, 9, 10/2016 tại Thiền Viện

Update 1 tháng 9, 2016

 

 

 

 

Họ & Tên

Pháp Danh

Định Không Tầm Không Tứ

Chánh Niệm Tỉnh Giác

Vô Trụ Đinh

 

Nam Nữ

Đạo Tràng

 

NỘI TRÚ

từ ngày … đến ngày

1

Jeny Võ

Huệ Sơn

X

X

X

Nữ

San Jose

1/8 đến 30/10

2

Sơn Hòa Nguyễn

Minh Nguyên

X

X

 

Nữ

Sydney

1/8 đến 30/9

3

Ly Lisa

Như Tịnh

X

 X

 X

Nữ

Nam Cali

1/10 đến 30/10

4

Trương Hùynh Kỳ

Quang Lý

 

 

X

Nam

Sydney

1/10 đến 30/10

5

Ma Đức Tuấn

Thông Quang X Nam Houston 31/7 đến 11/8

 

Thích Nữ Tịnh Như

 

 X

 X

Nữ 

Houston 

1/10 đến 25/10 

 7

 Hồ Thanh Thủy

Diệu Như 

 

 X

 

 Nữ

Houston 

26/8 đến 4/9 

 8

 Lê Công Quyền

Tuệ Thông  

 X

 X

 

Nam

Nam Cali 

06/8 đến 15/8
03/9 đến 12/9
 

 9

Võ Đại Lợi  

Nguyên Lạc 

X

 X

 

 Nam

Nam Cali 

7/8 đến 15/8
04/9 đến 12/9 

10 

 Trần Xuân Trúc

Thuần Đức 

 X

 

 

 Nữ

Houston 

5/8 đến 17/8 

 11

 Nguyễn Văn Quí

 Không Định 

 X

 X

 X


Nam

San Jose 

06/8 đến 15/8
03/9 đến 12/9
01 đến 30/10
 

 12

 Phạm Ngọc Trân

Hoàng Như 

 

 

DT 

 Nữ

San Jose 

24 đến 30/10 

 13

 Lưu Thi Song

Minh Đạo 

 

 

DT 

 Nữ 

Sydney 

1/10 đến 30/10 

14

 

Như Hoa 

 X

 X

 

Nữ 

Nam Cali 

1/10 đến 4/10
20/10 đến 30/10

15 

Nguyễn Viết Danh 

 Thanh Long

 

 

 X

 Nam

 Hoa Thịnh Đốn

1/10 - 30/10

16

 

Như Sương 

X

 X

Nữ

Nam Cali 

1/8 đến 30/10 

17

 Huỳnh Phi Hùng

 

 X

 

 

Nam

Nam Cali 

06/8 đến 15/8 

18

 Nguyễn Thị Ngọc Dung

 Hoàng Liên

 

 

X

Nữ 

 Adelaide

2/10 đến 26/10 

19

Nguyễn Như Lưu 

Như Lưu 

 

 

Nam

 Adelaide 

2/10 đến 26/10 

20

La Văn An  

Minh Tường 

Nam

 San Jose

05/8 đến 16/8
30/9 đến 30/10 
 
 

21

Bùi Đức 

 

 X

 X

 

Nam

Nam Cali 

5/8 - 20/8
 3/9 - 12/9.
 

22

 Tạ Quang Tuấn

Tâm Triết 

Nam

San Jose 

 5/8 - 16/8
2/9 - 13/9
1/10 - 25/10 

23

 Lê Quang chơn

Tuệ Quang 

 

 

DT 

Nam 

Hoa Thịnh Đốn 

 8 & 9/10,
15 & 16/10, 22 & 23/10, 29 & 30/10

24

Hoàng Mỹ Hiền 

Chơn Như 

 

X

 X

Nữ 

Hoa Thịnh Đốn 

21-09 đến 30-09
1/10 - 30/10
 

25

Như Ngọc 

 DT

DT 

 

 Nữ

 Nam Cali

6 & 13 tháng 8,
3 &10 tháng 9,
 

26 

ThiMy Ngô 

An Nhiên 

 

 

 

Nữ 

San Diego 

1/8 -30/10 

 27

Qùynh Phan Ha 

Như Quỳnh 

 

 

 X

 Nữ

 Hoa Thịnh Đốn

 30/9 - 30/10

 28

Pham KimDzung

Ngọc Huyền

X 

X

 

Nữ

Nam Cali

6/8 đến chiều 11/8
+13/8 đến 15/8
không nội trú

29

Nguyễn Thạc Hòa

Tâm Kiên Phúc

X 

DT 

 

 
Nam

Nam Cali

15 & 16/10, 22 & 23/10, 29 & 30/10

 30

Lê Công Dũng 

Tuệ Chiếu

X 

DT 

 

Nam

Nam Cali

6/8 đến 14/8.
22 & 23/10, 29 & 30/10

 31

Cương Đặng 

Chánh Cương 

 

DT

Nam 

SanJose 

2/9 đến 13/9 
1/10 - 26/10

 32

 

Tam Thuong 

 

DT 

 

Nam  

SanJose 

9/3 den 9/5 

 

 

Ni cô Huệ Như 

 

 

DT 

Nữ 

Nam Cali 

 

 

Tổng cộng 

 

 17

14

14

 

 

Không kể dự thính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Giêng 2020(Xem: 170)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
27 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1641)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1355)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 1004)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1488)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2711)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 4044)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4013)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2950)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 11093)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 6357)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4186)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2845)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4729)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9473)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3670)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
14 Tháng Chín 2015(Xem: 7929)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 6193)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6010)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5819)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 9966)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5397)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6409)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8405)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6780)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6148)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9893)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10095)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16519)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 16197)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 18889)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 72961)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng