HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2015 tại Thiền Viện

Monday, August 24, 20152:16 PM(View: 7847)
THÔNG BÁO: Các khóa tu tại Thiền Viện 2015
 
1.   KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG TẠI THIỀN VIỆN:  3 tháng
Thầy Thiền Chủ thông báo Khóa Nhập Thất An Cư Kiết Đông 2015 dành cho Tăng Đoàn Tánh Không sẽ được tổ chức:
·        tại: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
·        Thời gian: từ ngày 1 tháng 9/2015  đến 31 tháng 11/2015
Tăng đoàn cư ngụ ngoài nước Mỹ có thể nhập thất 3 tháng hoặc 1 tháng tùy điều kiện đia phương.
Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cưnhập thất trong thời gian này.
(Thầy cho phép thời gian tùng an cư của thiền sinh tùy thuộc hoàn cảnh của từng người
Riêng từ ngày 15 tháng 9 đến 30 tháng 9 Thầy sẽ diễn giảng và hướng dẩn cách thực hành an trú trong Tâm Tathā cho tăng đoànThiền sinh tùng an cưThầy Thiền Chủ khuyến khích các Thiền sinh Giáo Thọ cần tham dự chương trình tu học này.)
2.  CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt tại Tổ Đình 2015:  9 ngày
·         Thời gian: từ ngày 3 tháng 10/2015  đến 11 tháng10/2015
·         Nội dung Tu Học:      
1.    Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền.
2.    Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
Các Thiền Sinh Tánh Không các nơi đều có thể tham dự.
Thầy Thiền Chủ khuyến khích các Thiền sinh Giáo Thọ cần tham dự chương trình tu học này.
 
3.   KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4: 7 ngày
·         Thời gian: 7 ngày từ 12 tháng 10/2015 đến 18 tháng 10/2015
·         Nội dung Tu Học:
1- Ứng dụng kinh Tứ Niệm xứ
2- Ứng Dụng kinh Đại Bát Niết Bàn trong đời sống hằng ngày.
3- Bát Nhã Tâm Kinh
4- Phật tánh
 
Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:
Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin Download Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:
NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>
và Ban Tổ chức khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>
Thời hạn Ghi danh: từ nay đến hết ngày 25 tháng 9, 2015

Xin click vào để tải về: PHIẾU GHI DANH


DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2015 tại Thiền Viện

Update Oct 01, 2015

 

 

Họ & Tên

Pháp Danh

Nhập Thất

Khóa tu DB thg 10

BacNha4

Nội Trú

Nam Nữ

Đạo Tràng

1

Diệu Hạnh

3/10-31/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

France

2

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

3/10-18/10

ĐB

BN4

Nội Trú

Nam

Nam Cali 

3

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nam

Nam Cali

4

Lâm thị Cúc

Quảng Đức Hoa

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

5

Sương Phạm

Như Sương

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

6

Nguyễn Xuân Lan

12/10-18/10

 

BN 4

Nam Cali

7

Doan Le Nhu

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nam

Houston

8

Lâm Ngọc Tuyết

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Houston

9

Trần Thị Tuyết Minh

Như Minh

3/10-19/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Adelaide Australia

10

Phan Thị Thu Hương

Như Hương

3/10-15/11

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Adelaide Australia

11

Dung Nguyễn

2/10-31/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Adelaide Australia

12

Anh Lưu

2/10-31/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nam

Adelaide Australia

13

Trần Ngọc Bích

Tâm Từ Tĩnh

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

VietNam

14

Phúc Nguyễn

 

12/10-18/10

 

BN 4

Nội Trú

Nam

San Jose

15

Kim Pho

 

14/10-31/10

 

BN 4

Nội Trú

Nữ

 

16

Quynh Ha

Như Quỳnh

3/10-18/10

ĐB

BN 4

Nội Trú

Nữ

Hoa Thinh Đốn

 17

Thomas Phan

 

3/10-11/10 

ĐB 

 

Nội Trú

 Nam

 

 18

Nguyễn Thị Yến

Uyển Như

 3/10-11/10

ĐB

 

 Nội Trú

Nữ

 Sacramento

 19

Hứa Bích Như

 Như Thật

12/10-18/10

 

 BN4

 Nội Trú 

Nữ 

 Sacramento

 20

Nguyễn Bỉnh Cương

 Tuệ Lạc

12/10-18/10 

 

  BN4

 Nội Trú 

 Nam 

Nam Cali

 21

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

 12/10-18/10

 

 BN4 

 Nội Trú 

 Nữ

Nam Cali 

22

Ng Phương Liên

Nguyên Như

 12/10-18/10

 

 BN4 

 Nội Trú 

Nữ  

Nam Cali 

 23

Huệ Vân

12/9-1/10

 

 

  Nội Trú

Nữ

 

Canada

24

Lê Công Dũng

Tuệ Chiếu

3/10-18/10 

ĐB 

BN 4 

   Nội Trú

Nam 

Nam Cali  

25

Đức Bùi

 

 12/10-18/10

 

BN 4
 

Nội Trú

Nam  

Nam Cali  

 26

Ton Tami

 

3/10-11/10  

 ĐB

 

  Nội Trú

 Nữ

San Jose

 27

Lê Kim Hoàng

Minh Như

 12/10-18/10

 

BN 4  

Nội Trú 

  Nữ

 San Jose

28

Diệu Thủy

 12/10-18/10

 

BN 4  

Nội Trú 

  Nữ

 San Jose

29

Tác Thiệt

 12/10-18/10

 

BN 4  

Nội Trú 

Nam

San Jose 

30

Thuần Tuệ

 1/9-18/10 

 ĐB 

 BN 4

 Nội Trú

 Nữ 

Houston

 31

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

 3/10-18/10

 ĐB
 

  BN 4

 Nội Trú 

 Nam

Nam Cali 

32

Nguyễn Văn Quí

 Không Định

27/9-1/10

 

 

  Nội Trú

Nam 

 San Jose

33

Phạm Ngọc Trân

Hoàng Như

27/9-1/10 

 

 

  Nội Trú

 Nữ

 San Jose

34 Huệ Như 12/10-18/10  BN 4  Nội Trú  Nữ

Nam Cali

 35

Vương Mỹ Lệ

Tâm Viên Từ

 12/10-18/10

 

 BN 4

 Nội Trú

 Nữ 

Nam Cali 

 36

 

Từ Anh

  12/10-18/10

 

  BN 4

 Nội Trú

 Nữ  

 Nam Cali

 37

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

 12/10-18/10 

 

BN 4 

 Nội Trú

Nam 

  Nam Cali

 38

Trần Thị Nhi

 Như Tuệ

 12/10-18/10 

 

BN 4 

Nội Trú 

 Nữ 

  Nam Cali

 39

Lê Thị Khánh Nga

Như Tâm

 12/10-18/10

 

BN 4

 Nội Trú

  Nữ

 

40

 

Huệ Xuân

 13/10-18/10

 

 BN 4  

 Nội Trú 

  Nữ 

Nam Cali 

41

 

Diệu Nhân

13/10-18/10 

 

 BN 4  

  Nội Trú

  Nữ 

Sacramento

 42

 

Huệ Hạnh

4/10-18/10

 

 BN 4 

 Nội Trú

Nữ  

  Nam Cali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:

Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin DOWNLOAD Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

và Ban Tổ chức khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>

Cập nhật danh sách Thiền Sinh đã ghi danh có tại LINK:
http://www.tanhkhong.org/p106a590/danh-sach-thien-sinh-da-ghi-danh-tham-du-cac-khoa-tu-hoc-thang-10-2015-tai-thien-vien


 Xin click vào để tải về: PHIẾU GHI DANH

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, September 30, 2020(View: 168)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 1323)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 553)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 988)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 1121)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 877)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 2602)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 1873)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 1463)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 2071)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 3357)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 4582)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 4556)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 3469)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 11701)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 6983)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 4738)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 3351)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 5317)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 7655)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 9952)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 4143)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 4932)
Monday, September 14, 2015(View: 8463)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 6698)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
Sunday, June 28, 2015(View: 6438)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
Sunday, June 28, 2015(View: 6240)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
Sunday, June 28, 2015(View: 10812)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Sunday, June 28, 2015(View: 5840)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
Tuesday, December 16, 2014(View: 6854)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
Tuesday, October 14, 2014(View: 8907)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
Sunday, August 10, 2014(View: 7274)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
Friday, August 8, 2014(View: 6611)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
Sunday, July 20, 2014(View: 10569)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
Friday, March 28, 2014(View: 10904)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
Wednesday, February 5, 2014(View: 17002)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
Wednesday, January 15, 2014(View: 16665)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
Thursday, September 19, 2013(View: 19346)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
Monday, December 10, 2012(View: 75756)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
1,147,457