HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0472 HAPPY NEW YEAR 2023

Thursday, December 29, 20228:29 AM(View: 209)
HAPPY NEW YEAR 2023 

KÍNH CHÚC:
Chư tôn đức Tăng ni Tánh Không

Quý Huynh đệ khắp các Đạo tràng Tánh Không
Quý tác giả trên Diễn Đàn Cùng Nhau Tu học:
NĂM MỚI 2023 Thân Tâm thường An Lạc
Ban Điều hành & Ban Biên Tập trang Web
Happy NewYear BBT TK copy
Reader's Comment
Friday, December 30, 202211:02 PM
Guest
Minh Châu kính chúc quý Thầy Cô, các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị Em Thiền Sinh trong thiền Tánh Không một năm mới an vui trên con đường tu tập.
Minh Châu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,737