HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0345: Thơ Diệu Nhân : LỬA TẮT

Monday, February 14, 20222:09 PM(View: 541)

LỬA TẮT

DD0345 Thơ Diệu Nhân LỬA TẮT 2 

Ta yêu ta

Một tình yêu thắm thiết đậm đà

Yêu từ mái tóc, làn da

Yêu đôi mắt phượng, nụ cười hoa

Yêu cả dáng đi, dáng đứng…

thướt tha dịu dàng !

Bao ngày qua

Ta ngắm nhìn ta …

trong gương ta mãi… vẫn là đáng yêu !

 

Rồi một ngày

Ta bỗng nhận ra

Tấm thân tứ đại không phải của ta

Từng sát na, từng sát na qua

Nó thay đổi mãi mà ta đâu ngờ !

Tim ơi hãy đập đúng giờ

Xin đừng sai nhịp… hững hờ làm chi !

Gân xương, cốt tủy lão đi

Khiến ta chậm chạp khó đi, khó ngồi !

Lưng còng, tóc bạc, da mồi

Nhớ ngày son trẻ bồi hồi tiếc thương

DD0345 Thơ Diệu Nhân LỬA TẮT 3 

Cuộc đời người :

Sanh, già, bệnh, chết, thế thôi

Như lời Phật dạy luân hồi triền miên

Mười hai mắt xích nhân duyên…

Vô minh nên mãi đắm chìm trong mê…

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia

Chỉ là duyên hợp chớ mê chớ lầm

Tham sân si dứt sạch không còn

Lậu hoặc biết rõ ngọn nguồn căn duyên

Chấm dứt lậu hoặc kiết sử tùy miên

Thế là chấm dứt nhân duyên Luân hồi


DD0345 Thơ Diệu Nhân LỬA TẮT

Như củi hết thì lửa tắt thôi

Như Vô Minh hết Luân Hồi cũng không !

 
DN

(Trung Bộ Kinh 72. Kinh dạy Vacchagotta về Lửa)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,410