HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0338 Nguyên Lương NIỀM TIN

Wednesday, February 2, 20227:55 PM(View: 369)
 NIỀM TIN
DD0337 Nguyên Lương  NIỀM TIN
 
Niềm tin, chánh kiến song đôi
Nhận thức đúng đắn, thức thời giúp ta
Thuyền như vượt biển ngoài xa
Trí tuệ lèo lái, can qua thoát nàn.
 
DD0337 Nguyên Lương  NIỀM TIN 2
Niềm tin Tam Bảo vô vàn
Thành trì vững chãi, bình an vẹn toàn
Tu học tinh tấn rỡ ràng
Vững lòng tin đạo, tâm càng thảnh thơi
 
Kính dâng lên ba ngôi Tam Bảo
Nguyên Lương 
(ĐT Montreal)  
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,779