HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0308 Nguyễn Thanh Bạch thơ HOÀI NIỆM ÂN SƯ

Wednesday, December 15, 202112:56 PM(View: 457)
HOÀI NIỆM ÂN SƯ
 
HNAS1
 
Tháng chạp đến, nhớ Ân Sư ray rứt
Người tìm ra chân lý Thiền Tánh Không
Hy sinh vì Đạo, gương kia còn đó (*)
Hạt giống gieo trồng nay tỏa rộng mênh mông.
 
Tháng chạp đưa Người về miền Vĩnh Cữu
Nhân lành quả ngọt rạng khắp năm châu
Khắp chốn nơi nơi, những đàn con Phật
Theo chân Người, nối vạn nhịp cầu!
 
(*Gương hy sinh của Thầy trong các chuyến đi Đức 
thực nghiệm khoa học trên chính não bộ của mình.
 
Kính dâng giác linh Hòa Thượng Thích Thông Triệt
 
Nguyễn Thanh Bạch
(ĐT Montreal)
blank
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,495