HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0245 Thơ Không Lạc: AI LÊN NHỔ CỎ TỔ ĐÌNH

Wednesday, August 11, 20218:21 AM(View: 588)

AI LÊN NHỔ CỎ TỔ ĐÌNH

 DD0245 Thơ Không Lạc AI LÊN NHỔ CỎ TỔ ĐÌNH

Ai lên nhổ cỏ Tổ Đình

Cho tôi đi với, để nhìn cỏ hoang

Để nhìn sương sớm lang thang

Phủ lên hoa lá Thiền Trang ảo mờ !

 

Để nhìn cảnh lặng như tờ

Để nhìn nắng sáng, nửa mờ nửa trong

Để hít không khí Tánh Không

Để thấy thiền sinh Tánh Không thiền hành

 

Có con “sóc” nhỏ trên cành

Bò đến bên tôi, hỏi nhanh vô cùng :

Ủa !  Sao không nhổ cỏ cùng

Tỷ, Huynh, Đệ, Muội, mà ung dung nhìn ?

 

 

Lại còn điểm nụ cười xinh

Xinh như hoa nắng bình minh kỳ hình.

Sóc ơi ! xin hãy niệm tình

Lão tôi sắp sửa “chín mươi” tuổi rồi !

 

Nếu nhổ, thì cũng được thôi !

Nhưng mà sau đó thân tôi rã rời !

Nên chỉ đi, đứng, ngó, ngồi

Để nhìn, để nhớ Thầy tôi thuở nào !

 

Cụ sắp “chín chục,” thiệt sao ?

Sao con  thấy Cụ chỉ vào “bảy mươi “!

Cũng nhờ thuốc Thiền Thầy tôi

Ban cho từ buổi vào Nôi Thiền Đường

 

Và cũng nhờ Tâm dễ thương

Nghe lời dạy bảo, không cương ! cứng đầu !

Cũng nhờ theo Thầy hơi lâu

Truyền  thêm “bí kíp” nhiệm mầu lắm thay !

 

Nên Sóc thấy ta hôm nay

Sức khỏe tựa như mới đây, ngày nào !

Nhờ vậy, Lão mới bước mau

Đến cổng “chín chục”, chẳng  lao xao lòng

 

Để nhìn bảng, thấy mấy dòng :

 “NHÂN SINH CỬU THẬP CỔ LAI  HY” !

 

 

                                Tiểu thất

                               8/2/2021

                             Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,397