HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0230 Như Chiếu: NGẨNG MẶT

Wednesday, July 7, 20219:46 AM(View: 552)
NGẨNG MẶT !
 blank
Ngẩng mặt ta đây giàu nhất
Nhà cửa xe cộ dẫy đầy
Đô la bạc vàng chồng chất
Nào ngờ "nắm nước trong tay" (*) 
 
Ngẩng mặt ta đây oai nhất
Hét lên ai nấy vâng lời
Vinh quang huy hoàng đầy ngất
Nào hay chỉ "áng mây trời" (*)
blank
Ngẩng mặt ta đây sướng nhất
Muốn gì có đó được ngay
Thả hồn men say chất ngất
Nào ngờ "nắm nước trong tay" (*)
 
Ngẩng mặt ta hạnh phúc nhất
Tình yêu thề thốt trọn đời
Thủy chung một lời chân chất
Nào ai "bắt được mây trời"? (*)
blank
Ngẩng mặt ta anh hùng nhất
Ai ai cũng phải khen tài
Rạng danh muôn đời bất khuất
Nào ngờ "nắm nước trong tay" (*)
 
Ngẩng mặt ta thông minh nhất
Thiên tài sáng tạo cho đời
Thế giới nghiêng mình ca ngợi
Nào hay chỉ "áng mây trời" (*)
 
Hãy dừng tâm bạn lại ngay
Đừng phóng tâm tới tương lai
Vui sống phút giây hiện tại
Xin đừng "nắm nước trong tay" 
blank
Hãy bình tâm lại bạn ơi
Thế gian muôn sự đổi dời
Chớ vùi đầu trong quá khứ
Xa rồi một áng mây trời ...
 
Không ngẩng cũng chẳng cúi đầu
Hạnh phúc chẳng cần tìm đâu
Đường Thiền thảnh thơi ta bước
Tâm thanh tịnh chẳng mong cầu ...
blank
Như Chiếu
( * ) : Hai ẩn dụ Ni sư thường đưa ra trong các bài giảng
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,243