HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0225 Như Chiếu: Huyễn

Wednesday, June 23, 202110:59 AM(View: 583)
HUYỄN 
blank
Anh có biết cuộc sống này là Huyễn
Mà cả đời anh cứ mãi bôn ba
Danh vọng, tiền tài, vật chất xa hoa
Bừng con mắt ôi tuổi già tóc bạc
 
Em có hiểu cuộc đời này là Huyễn
Mới ngày nào hai đứa chung đôi
Anh thiết tha thề non hẹn biển
Buồn làm chi lời chót lưỡi đầu môi 
 
Cha có hay cuộc sống này là Huyễn 
Mà cả đời cha tranh đấu vì ai
Đất nước, tự do, hoà bình, nhân loại
Tỉnh mắt ra, ôi như giấc mộng dài ...
blank
Mẹ có biết cuộc đời này là Huyễn
Mấy mươi năm rồi Mẹ vẫn cứ chắt chiu
Nhà cửa bạc tiền Mẹ lo con thiếu
Khi ra đi chẵng mang được gì nhiều
 
Chị có hiểu cuộc sống này là Huyễn
Đổi thay lòng người ta ngoảnh lưng đi
Khóc làm chi nước mắt ướt bờ mi
Tình hư ảo có gì mà nuối tiếc
blank
Cám ơn Phật, Ngài dạy cho con biết
Tấn tuồng đời - trò ảo thuật mà thôi
Chẳng ai hay ta chỉ là con rối 
Khi màn nhung hạ xuống ... đã muộn rồi
 
Cám ơn Cô dạy thế nào là Huyễn
Để con sớm từ giã cuộc rong chơi
Tự chuẩn bị cho mình con đường mới
Nhân chứng ra đi trong cái Biết Không Lời 
 Như Chiếu
Reader's Comment
Wednesday, June 30, 202112:51 AM
Guest
Cảm ơn Cô đã giúp ai đó chưa biết Huyễn & ai đó Biết rồi quên HUYỄN !
An lạc !
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,613