HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0202 Diệu Như -Thơ: SÂN - Diệu Như diễn ngâm

Monday, May 3, 202111:01 PM(View: 598)

SÂN
DD0202 Diệu Như -Thơ SÂN

 Tâm sân si che lấp lối về

Bị chúng chửi tưởng lầm là thật

Ôi  vô minh đường tu lận đận!

Biết bao giờ thấy Phật trong tâm

Nghiệp chướng ấy biết bao nhiêu kiếp

Nỗi oan khiên biết thuở nào ra.

Sao cứ mãi trong vòng luẩn quẩn

Thật xót thương ngũ uẩn dằng dai

Thân tứ đại tưởng lầm là thật

Ngày ra đi chỉ đống tro tàn.

Còn không chịu thương yêu, hiểu biết

Cuộc đời này ngắn ngủi ai ơi !

Hơn thua, vinh nhục được gì?

Chỉ là huyễn hóa, vô thường mà thôi.


Diệu Như  21/4/21
_____________________________________________
SÂN 
audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm

Đạo tràng Houston- Texas thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download) 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,463