HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0196 Thơ Diệu Như: TÂM ĐỜI - TÂM ĐẠO - TÂM LINH, Diêu Như diễn ngâm

Wednesday, April 21, 20218:30 AM(View: 798)

Thơ Diệu Như
TÂM ĐỜI - TÂM ĐẠO - TÂM LINH

DD0196 Thơ Diệu Như TÂM ĐỜI - TÂM ĐẠO - TÂM LINH 

Ngao ngán thay cho cái tâm đời 

Luôn so sánh, thị phi, chấp trước 

Cứ đấu tranh, dành giật, hơn thua

Tâm cứ mãi  lúc mưa, lúc nắng

Mặt mày cứ eo xèo, héo hắt 

Thân hao gầy, ngày tháng đong đưa.

 

Thôi thì cứ cầu linh, khấn Phật

Tâm đạo này nào có ai hay !

Cứ nhắm mắt đưa càng chân bước

Thôi thì đành nghiệp dĩ cưu mang

 

May thay! có Thầy hiền Pháp lữ

Đuốc Chơn Thiền Thầy soi sáng từ đây

Thuyền Bát Nhã Thầy vững tay chèo lái

Đưa chúng con về nguồn cội tâm linh

 

“ Chỗ tinh yếu là giữ tâm ngôn cho thuần tịnh.

Chỗ buông lời không một niệm dính hai bên “ *

 

Lời Thầy  giảng ôi từ bi lân mẫn !

Nhớ ơn Thầy xin nguyện mãi không quên

Tâm đời - tâm đạo - tâm linh.

Tâm linh là chính con đường Chân Nguyên.

 

                    Diệu Như 30/4/06 

* trích trong thi kệ Đến được chỗ buông lời của HT Thích Thông Triệt.

 _______________________________________
TÂM ĐỜI - TÂM ĐẠO - TÂM LINH
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,261