HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0190 BÀI TƯỜNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG THỤY SĨ

Tuesday, April 13, 20217:57 PM(View: 765)


BÀI TƯỜNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG THỤY SĨ 
title-bai-tuong-trinh-dt THỤY SĨ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Ni Sư và Chư vị Tôn  Đức trong Tăng Đoàn Thiền Tánh Không.

 

Chúng con Đạo tràng Thiền Tánh Không Thụy Sỹ xin tường trình sinh hoạt Hội TTK  Thụy Sỹ trong năm vừa qua.

 

Đầu năm 2020 vì không dự được Lể Tang Hòa Thượng Ân Sư chúng con có làm lễ Cầu SiêuNiệm Phật Đường Linh Phong Ecublens Lausanne Thụy Sỹ dưới sự chủ tọa của  Sư Cô Viên Bảo trụ trì nơi đây. Cùng lúc thiền sinh Ngô Quang Dũng có thông tin Tang Lễ  Thầy Thiền Chủ  và tiểu sử TTC trên trang facebook của HTTK Thụy Sỹ.

 

Nhưng năm 2020 là một năm đặc biệt với nhiều thay đổi bất ngờ vì ảnh hưởng Covid 19 lây lan ở Thụy Sỹ.  Mọi sinh hoạt  bị hạn chế chúng con không thể tụ họp trên năm người. Chương trình trang facebook bị xáo trộn, tố chức họp mặt khó khăn.

 

Lúc đầu ĐT TS có họp mặt tại nhà nhưng với giới luật họp mặt và Covid lan tràn nên chúng con họp mặt ở chùa Linh Phong với Sư Cô Viên Bảo. Chúng con gặp nhau ở chùa Linh Phong ngày thứ sáu ngồi Thiền chung từ 6g30 đến 7g30 tối sau đó có giải đáp thắc mắc. Khoảng hai tháng sau có một em thiền sinh trong lớp học bị Covid nên bỏ tu họp ở chùa và không họp mặt. Nhưng dịp may ngay lúc đó BTC trung ương tổ chức Zoom và khóa tu học lớp Căn Bản do Ni Sư Triệt Như giảng dạy.

 

Cũng có nhiều anh chị không quen sử dụng Zoom nên tin tức thường chỉ qua bằng điện thoại. Tài liệu mới hằng tuần trên trang web hoặc bài video thu lại thì rất được hưởng ứng. Ni Cô Nhất Như có tổ chức khóa tu Thiền Định trên Zoom chúng con có thông báo đạo tràng.

 

Chúng con chuyển bản tin cuối tuần do BTC trung ương thông tin, mọi người thường xuyên nhận được và theo dõi. Ban dịch thuật của ĐT Pháp rất được khen ngợi, thiền sinh người Thụy  Sỹ theo học qua Zoom rất cám ơn.

 

Chúng con xin tri ân Ni Sư, Thầy Không Chiếu và tất cả Tăng Đoàn.  Xin thành thật cám ơn BTC kỹ thuật trung ương cùng các bạn thiền sinh khắp nơi đã hỗ trợ và đóng góp bài vở, thơ nhạc cho bản tin được thêm phong phú.

 

Chúng con mong mau trở lại bình thường để mở rộng phổ biến TTK trong giới trẻ người Việt và người Thụy Sỹ địa phương.

 

Thay mặt Hội Thiền Tánh Không Thụy Sỹ.

Huệ Thuận

Lausanne, Thụy Sỹ, tháng tư 2021

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,289