HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0187 VIDEO: Diệu Như - Thơ và Nhạc : MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG - Nhạc đệm Guitar và thực hiện video: Hưng Huỳnh

Wednesday, April 7, 20213:51 PM(View: 1082)

MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG

MungNgayTruyenThong_DieuNhu 2

Hôm nay ngày Truyền Thống

Chúng con tụ về đây

Kính chúc Thiền Tánh Không

Mãi mãi tâm thong dong

đại nguyện hoá thân

Gặp muôn ngàn khó khăn

Trùng trùng bao duyên khởi

Cứu độ chúng xa gần

Thiền Tánh Không ai ơi

Ngàn đời xin nhớ mãi

Theo gót chân từ phụ

Bi Trí Dũng không rời

Kính chúc Thiền sinh mãi

Tánh Không luôn toả rạng

Đuốc Chơn Thiền thắp sáng

Thường hằng chốn Chân Như

Diệu Như
_______________________________


MungNgayTruyenThong_DieuNhu
VIDEO
Nhạc và lời: Diệu Như
Nhạc đệm Guitar và thực hiện video: Hưng Huỳnh
Đạo tràng Houston thực hiện
https://www.youtube.com/watch?v=MfIj-1-9yUE
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,295