HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0184 BÀI TƯỜNG TRÌNH HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG GOSLAR, BẮC ĐỨC

Wednesday, April 7, 20215:36 AM(View: 650)

TƯỜNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG GOSLAR BẮC ĐỨC

 TITLE bai tuong trinh Goslar BắcDuc

Vì  lý do đại dịch Corona, nên sự sinh hoạt tại vùng Goslar (bắc Đức) có giới hạn, chủ yếu là qua Zoom.

1.      Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020 mỗi tháng đều có khóa học thiền tổ chức tại thiền đường Goslar cho người Đức và Việt, tuy nhiên chỉ giới hạn tối đa là 20 người.

2.      Khóa Online qua Zoom cho thiền sinh người Việt, 2 tuần một lần.

3.      Khóa Online qua Zoom cho thiền sinh người Đức mỗi tuần một lần.

4.      Tổ chức những khóa Khí Công

5.      Khóa "sức khỏe và Đời sống hàng ngày"

6.      Ngoài ra cũng có những khóa thực tập đi thiền hành trên núi đồi của Goslar

Nội dung của các khóa học gồm:

Về Phương Pháp thực hành thiền định:

1.      Thiền tiếng chuông,

2.      Thở hai thì

3.      và Pháp Không Nói

Về Phương Pháp thực hành thiền Quán:

1.      Quán Vô thường cho khỏi dính mắc cõi trần đời

2.      Quán Từ bi, để trị sân hận, ganh ghét

 

Về Lý Thuyết :

1.      Ba Sắc Thái biết

2.      Quán Chỉ Định Huệ

3.      Tam Pháp Ấn

4.      Ngũ Uẩn

5.      Sư Tác Động của Thiền vào não bộ và sức khỏe

6.     Lý thuyết về Khí Công 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thích Không Quang

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,295