HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0175 Thơ Không Lạc Thuần Trí Tịnh : NGÀY TRUYỀN THỐNG TÂN SỬU 2021

Monday, April 5, 202110:30 AM(View: 663)

NGÀY TRUYỀN THỐNG

        Tân Sửu  ( 2021)

 DD0175 Thơ Không Lạc Thuần Trí Tịnh NGÀY TRUYỀN THỐNG TÂN SỬU 2021

Làm sao quên được Tổ Đình

Dù rằng cách trở dặm nghìn quan san

Vẫn nhớ, hôm nay hiện đang

Lễ  Ngày Truyền Thống Thầy ban chúng mình.

 

Lung  linh nắng  sáng Tổ Đình

Pha trong sương sớm cung nghinh ngày đầu

Tịnh tâm mật niệm một câu :

“Chúng con xin kính đê đầu lễ Thầy”

Ngày Truyền Thống đúng hôm nay

                    Xin Thầy chứng giám cho bày con thơ !     

                               
  Không Lạc & Thuần Trí Tịnh


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,297