HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0173 Như Chiếu: THƠ ĐỐI ĐÁP!

Wednesday, March 31, 20212:45 PM(View: 722)
THƠ ĐỐI ĐÁP!
1/ ĐỐI 1 : Bạn & Tôi
blank
Ai xui bạn đến chốn này
để mình được học cùng Thầy với nhau
Không Nói, là một pháp tu
chữ Tâm cùng với chữ Như một nhà (*)
cùng nhau khám phá Tathà
Như Chiếu, không thể còn là "Như Nguyên"
có Thầy có cả bạn hiền
đi tu vui lắm, còn phiền não chi
bao giờ, you nhớ đến me
chỉ nhận Biết , chớ thầm thì nói ra
Như Nguyên, như thế, như là,
Như Chiếu, như vậy, không Ta không mình.

Thân tặng Như Chiếu,
Như Nguyên
(*) chữ Tâm chữ Như , là đệ tử nam và nữ của sư phụ


* ĐÁP 1 : Tôi và Bạn
Thuận duyên tôi đến chốn này
Để mình được học cùng Thầy với nhau
Khi xưa Tâm cứ lao xao
Giờ đây tỉnh ngộ tu mau kẻo già

blank
Cùng nhau khám phá Tathà
Như Nguyên- vốn Cái Đang Là vậy thôi
Như Chiếu tỉnh ngộ lắm rồi
Vội chi chiếu ngoại, nội soi Tâm mình
Tâm Như, chẳng bóng chẳng hình
Chỉ Nhận Thức Biết, chứ nhìn không ra
Chân Như, như vậy, như là
Thể nhập mới biết không ta không mình.

Thân tặng Như Nguyên,
Như Chiếu


2/ ĐỐI 2 : Bạn & Tôi
Thuận duyên bạn đến chốn này
để mình kết nghĩa huynh đài với nhau
ngày xưa, dù có thế nào
giờ buông xả hết, biết đâu vô thường
cùng nhau đi trọn con đường
tu hành miên mật kẻo vương nợ tình
đóng cửa mới thấy được mình
nhận thức, rõ biết nội tình bên trong
chốn ấy là chỗ rỗng không
không tâm phân biệt, không mình không ta
Như Chiếu thì sẽ nhận ra
Như Nguyên, là cái đang là... ở đây,

Thân tặng Như Chiếu


* ĐÁP 2: Tôi & Bạn
Ai xui tôi đến chốn này
Mới hay duyên nợ thâm dày với nhau
Khi xưa có biết ra sao
Ngày nay mới hiểu thế nào là duyên

blank
Tâm đời ôi cứ huyên thuyên
Tâm Đạo " không nói" não phiền sẽ tan
Đường Thiền sải bước thênh thang
Tìm chi cho mệt Niết bàn là đây
Như Nguyên, như thế, như vầy
Như Chiếu, cũng vậy, Cô Thầy dạy ta
Muốn vô được chỗ Tathà
Bỏ tâm phân biệt thì xa Ta bà ...

Thân tặng Như Nguyên


3/ ĐỐI 3: Bạn Tôi
Từ khi bạn đến nơi này
mang theo hỷ lạc cho người cho tôi
cơ duyên đã định sẳn rồi
gặp nhau phút chốc, xa xôi phương trời,
Hỷ Nộ Ái Ố tâm đời
Ta bà chổ tạm đổi dời sát na
Không Nói để thấy Tathà
Như Chiếu đã biết vào nhà tâm như
Như Nguyên sẽ phải cố tu
để cùng với bạn qua cầu nhị nguyên
khi nào chấm dứt tùy miên
thân tâm an lạc, niết bàn là đây...

Như Nguyên


* ĐÁP 3: Không Tôi Không Bạn
Từ khi ta đến chốn này
Mới hay duyên nghiệp sẵn bày từ lâu
Cớ chi sao cứ buồn rầu
Hợp tan tan hợp muôn mầu biến thiên
Tỉnh thức cố gắng tu thiền
Lậu hoặc, kiết sử, tùy miên bỏ dần
Giữ gìn nghiệp khẩu ý thân
Buông bớt dính mắc Tham Sân không còn

blank
Tiếc chi quá khứ vàng son
Lo gì những chuyện hãy còn xa xôi
" Không Nói " đi đứng nằm ngồi
Không Tôi Không Bạn là thôi nghiệp trần.

Như Chiếu
4/ KHÔNG ĐỐI KHÔNG ĐÁP
Trăm năm trong cuộc hồng trần
Mới hay mọi việc xoay vần đẩy đưa
Chết thì một nắm cỏ thưa
Sống thì an lạc tự do dư thừa
Cho nên biết đủ biết vừa
Biết quý cuộc sống biết chừa nghiệp duyên
Ai ơi hãy nhớ cần chuyên
Không đối không đáp liên miên trong đầu

blank
Trải qua một cuộc bể dâu
Mới hay cuộc sống muôn mầu biến thiên
Thôi thì buông xả vạn duyên
Thiền định tĩnh lặng giữ yên tâm mình

Như Chiếu
Thân tặng các “ Tâm “ sư huynh và “ Như “ sư tỷ
(chữ Tâm chữ Như , là đệ tử nam và nữ của Ni sư Triệt Như )
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,238