HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0148 Thơ Chân Minh Trí_Hồ Văn Quyền: NGHE PHÁP VÔ THƯỜNG

Monday, February 22, 20212:34 PM(View: 626)

NGHE  PHÁP  VÔ  THƯỜNG

DD0148 Thơ Chân Minh Trí NGHE PHÁP VÔ THƯỜNG  

Hạnh phúc nào hơn nghe giảng pháp !

Phòng Thiền tĩnh lặng ấm tình thương,

Khắp cùng âm Phật hòa hơi thở,

Sinh Diệt biến thiên, nguyện rõ tường.

 

Sáng nay mở lại băng Thầy giảng,

Lời Pháp nghe sao mới lạ thường !

Mãi chuốc oan cừu, ôm khổ luỵ,

Vô Thường mà cứ nghĩ Hằng Thường !

 

Vô Thường đâu hẳn là tăm tối,

Mùa Xuân tiếp nối chuỗi Đông tàn.

Đối cảnh đổi dời, tâm chẳng động,

Duyên sinh vạn pháp hợp rồi tan.

 

Mây trắng ung dung chờ gió lộng,

Nắng Hè chợt đổ trận mưa nguồn.

Hạt lúa vàng khô cười nước ngập,

Chuyển mình hóa kiếp mạ xanh rờn.

 

Bé thơ mở lớn vòng tay nhỏ,

Nắm lấy bàn tay ấm cụ già.

Thu đi lá chín an nhiên rụng,

Lòng đất âm thầm kết nụ hoa.

 

Quy luật Vô Thường! ôi tuyệt diệu !

Khổ đau, hạnh phúc, cũng vô thường.

Hiện tiền mầu nhiệm tâm an trú,

Nước hằng thường lặng sóng vô thường.

 

Thuyền Từ cỡi sóng vô thường,

  Đi vào bến Giác mười phương sáng ngời.

Thong dong lướt tám gió trời,

Tuệ tri nhìn pháp phi thời phi không.

 

              Chân Minh Trí_Hồ Văn Quyền

                Phòng Tịnh Tâm Santa Ana, CA

                Mùa Đông - 2004

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,492