HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0134 Thơ Huệ Như : NỤ CƯỜI TRỞ LẠI - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Thế Huy

  Monday, February 8, 20217:49 PM(View: 103)
  NỤ CƯỜI TRỞ LẠI 
  DD0134 Thơ Huệ Như NỤ CƯỜI TRỞ LẠI
  Nụ cười tưởng đã mất
  Nay trở lại đây rồi
  Nụ cười không đơn côi 
  Bên cạnh bầu Pháp nhũ
  Nụ cười vẫn như cũ
  Trên gương mặt Ta Bà
  Nụ cười như đang là 
  Uống từng lời Phật Pháp
  Nụ cười như ấm áp 
  Vì gặp được Chân Sư
  Nụ cười tự nhiên thôi 
  Bên huynh đệ tỷ muội 
  Nụ cười như không thôi
  Cùng hoa Tánh Không nở
  Nụ cười như hớn hở
  Vì gặp được pháp mầu

  HUỆ NHƯ 
  ____________________________________________
  HN_Nu cuoi tro lai

  ICON Nghe NhacSmall

  NỤ CƯỜI TRỞ LẠI 

  Nhạc : Không Chánh Trí
  Với tiếng hát : Thế Huy
  Đạo Tràng San Jose thực hiện

  (CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,193