HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD090 Thơ Không Lạc: ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH - LỜI KINH , TIẾNG MÕ, CHUÔNG NGÂN

Sunday, November 29, 20204:33 PM(View: 743)

ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH

DD090 Thơ Không Lạc ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH

Đi cho hết cuộc tử sinh

Để xem mình sẽ biết mình là ai !

Trăm năm một mảnh hình hài

Vạn năm thì vẫn đường dài vạn năm.

 

Tử sinh ở tại cõi Tâm

Tử ! mồ vọng tưởng. Chân Tâm Sinh tồn

Ngoại đạo gọi đó là Hồn

Phật gọi là cái Trường Tồn Vô Sinh

 

Đi cho hết cuộc vô minh

Rồi mình sẽ biết được mình là ai

Đường đi đừng sợ ngắn dài

Đừng so sánh chuyện, ai tài hơn ai.

 

Lòng ta phải cố dẻo dai

Lòng ta phải cố miệt mài, không ngơi

Tử Sinh rồi sẽ sáng ngời

Tử ! thì một cõi. Sinh ! thời vô sinh !

 

Hết vô minh ! Dứt tử sinh !

Luân hồi nào có, tử sinh nào còn!

Đi cho hết quãng đường mòn

Để xem cho rõ, ta còn là ai ?

                       Không Lạc

 
++++++++++

LỜI KINH,

              TIẾNG MÕ,

                            CHUÔNG NGÂN

DD090 Thơ Không Lạc LoiChuongTiengMo Lời kinh, tiếng mỏ, chuông ngân

Đưa ta tới những cõi tầng bao la

Tận cùng trong cõi Tâm ta

Một nguồn an lạc ngân nga tuyệt vời

 

Diệu Tâm là chỗ không lời

Trong siêu pháp giới là lời diệu kinh !

Trong như giọt nắng bình minh

Nhẹ như tiếng gió vô hình hư không

 

Lời kinh, tiếng mõ, gợi lòng

Chuông ngân, đưa kẻ long đong trở về

Gần bờ giác, xa bến mê

Trần gian lạc bước, não nề trầm luân

 

Kiếp người trong cõi hồng trần

Như một tuồng hát trên sân khấu đời

Xong rồi, màn hạ buông rơi

Để mai tuồng khác, lại mời người xem.

                                                   Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,499