HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD076 Tâm Như: Cập Nhật CHỮ NGHĨA THIỀN trong thời Dịch Covid 19

Wednesday, November 11, 20209:17 AM(View: 851)

Cập Nhật Chữ nghĩa THIỀN
trong thời  Dịch Covid 19

 DD076 Cập Nhật Chữ nghĩa Thiền trong thời  Dịch Covid 19

 Vào Lớp học Thiền…  nay sửa lại  vào Zoom học Thiền

 Đặt Chánh Niệm trước mặt…  nay là đặt Lap top/Phone trước mặt

 Khởi ý “KHÔNG NÓI”….. nay là “khongnoi/khongnoi/khongnoi

 Code  để Join in vào Room  “TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI”

Đặc điểm của Room Không Lời nầy là nó vắng vẻ như chùa Bà Đanh vì các khách mời sau đây không được gửi code để mời tham dự:

-khách hay phát biểu linh tinh THÍCH/KHÔNG THÍCH ( THỌ là nick name của vị nầy)

-khách hay hồi tưởng hình ảnh quá khứ. vẽ vời tương lai chưa tới, muốn gì thì chỉ dùng body language…(TƯỞNG là nick name của vị nầy)

-khách hay suy tư, ngẫm nghĩ, nói qua nói lại triền miên trong đầu

 (HÀNH là tên của em nầy, sau nầy được Thầy cho pháp danh là TẦM TỨ)

Thì ra vào Room TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI chỉ có độc nhất một vị khách danh dự là Venerable BIẾT KHÔNG LỜI.

Nghe nói vị nầy bẩm sinh đã có  THỨC TRI, do tu  hành miên mật mới được Thầy Thiền chủ công nhận đẳng cấpTUỆ TRI, long trọng trao truyền nhiệm vụ kế thừa Tông môn.

Như vầy tôi nghe:

Trong lớp thiền online có thiền sinh hỏi TRẠNG THÁI KHÔNG NÓI và TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI là một hay khác?

Vị nầy được Thiền sư TUỆ TRI giải nghi:

 Cả hai đều cùng một nghĩa chỉ trạng thái nội tâm yên lặng.

PHẬT DẠY: Thâm nhập Pháp nên Y NGHĨA BẤT Y NGỮ. 

Nghe thế cả Pháp hội đều đồng thuận và theo đó hành trì

                                                                  

                                                                   Tháng 11-2020

                                                                       Tâm Như

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,503