HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD076 Tâm Như: Cập Nhật CHỮ NGHĨA THIỀN trong thời Dịch Covid 19

  Wednesday, November 11, 20209:17 AM(View: 313)

  Cập Nhật Chữ nghĩa THIỀN
  trong thời  Dịch Covid 19

   DD076 Cập Nhật Chữ nghĩa Thiền trong thời Dịch Covid 19

   Vào Lớp học Thiền…  nay sửa lại  vào Zoom học Thiền

   Đặt Chánh Niệm trước mặt…  nay là đặt Lap top/Phone trước mặt

   Khởi ý “KHÔNG NÓI”….. nay là “khongnoi/khongnoi/khongnoi

   Code  để Join in vào Room  “TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI”

  Đặc điểm của Room Không Lời nầy là nó vắng vẻ như chùa Bà Đanh vì các khách mời sau đây không được gửi code để mời tham dự:

  -khách hay phát biểu linh tinh THÍCH/KHÔNG THÍCH ( THỌ là nick name của vị nầy)

  -khách hay hồi tưởng hình ảnh quá khứ. vẽ vời tương lai chưa tới, muốn gì thì chỉ dùng body language…(TƯỞNG là nick name của vị nầy)

  -khách hay suy tư, ngẫm nghĩ, nói qua nói lại triền miên trong đầu

   (HÀNH là tên của em nầy, sau nầy được Thầy cho pháp danh là TẦM TỨ)

  Thì ra vào Room TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI chỉ có độc nhất một vị khách danh dự là Venerable BIẾT KHÔNG LỜI.

  Nghe nói vị nầy bẩm sinh đã có  THỨC TRI, do tu  hành miên mật mới được Thầy Thiền chủ công nhận đẳng cấpTUỆ TRI, long trọng trao truyền nhiệm vụ kế thừa Tông môn.

  Như vầy tôi nghe:

  Trong lớp thiền online có thiền sinh hỏi TRẠNG THÁI KHÔNG NÓI và TRẠNG THÁI KHÔNG LỜI là một hay khác?

  Vị nầy được Thiền sư TUỆ TRI giải nghi:

   Cả hai đều cùng một nghĩa chỉ trạng thái nội tâm yên lặng.

  PHẬT DẠY: Thâm nhập Pháp nên Y NGHĨA BẤT Y NGỮ. 

  Nghe thế cả Pháp hội đều đồng thuận và theo đó hành trì

                                                                    

                                                                     Tháng 11-2020

                                                                         Tâm Như

   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,676