HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD073 Thơ Uyển Như: CHƠI VỚI THIỀN

Monday, November 9, 20207:57 PM(View: 824)

 

Chơi Với Thiền

Uyển Như

 DD073 CHƠI VỚI THIỀN 

Ai dám nói chơi với thiền?

Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi

Bút chạm vườn Như, hoa lá thắm

thơ gieo tâm lặng, ý trong veo (1)

 

Chị hỏi làm sao đến với thiền

Có lần tôi đã nhưng chưa được

Xin chỉ cho tôi lối vào Thiền

 

Đơn giản chị ơi dừng suy nghĩ

Làm việc gì biết việc đó là “thiền Chỉ”

Có nghĩa khi làm tâm không tán loạn

Không lăng xăng nghĩ chỗ nọ chỗ kia

Làm viêc gì biết việc đó là “nhân căn bản”

Biết là cốt lõi của thiền

Biết không lời - tâm Định

Kéo dài tĩnh lặng Định càng sâu

Định sâu tâm sáng suốt

Biết tất cả không lầm là Tuệ

Định Tuệ hiện tiền là hoa trái

Sống với nhân thiền làm gì cũng thành tựu

 

Chị hỏi làm sao đến với Thiền

Chị ơi đơn giản thực hành đi

Khi đi chỉ biết đi, ngồi biết ngồi

Quét nhà rửa bát biết việc thôi

Đi cũng thiền ngồi cũng thiền

Nói nín động tĩnh thế an nhiên (2)

 

Chơi với thiền nghĩa là sống với thiền

trở về với bản tâm thanh tịnh

thanh thản tâm không phiền não

gì nữa thực hành chị sẽ biết …

Thân khoẻ tâm an là thoát khổ

Cứ đi và biết trong từng bước

Thiền là con đường - đi nghĩa là đến

 

Ai dám nói chơi với thiền?

Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi

Ánh sáng Như Lai, cây đơm lá thắm,

duyên lành, bút hạ ấm dòng văn

Bát ngát hương Thiền, vườn Như nẩy lộc,

trí tuệ, thơ kết hạt lung linh (3)

 

Sacramento, tháng 5.2015

 

Ghi chú: (1) (3) Câu Đối: Trích “Vườn Như” Uyên Nguyên

(2) Thơ: Trích “Chứng Đạo Ca

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,490