HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD053 Thơ Tâm Như: VỀ NHÀ

Wednesday, October 14, 202010:20 AM(View: 734)
VỀ NHÀ
DD053 Về Nhà
 
Đêm qua trong giấc mơ vàng
Gặp bậc tri thức em liền hỏi thăm
Hỏi rằng nhà của em đâu?
Người ơi xin chỉ, em đây muốn về
Người rằng nhà chẳng đâu xa
Không Thầy chỉ lối, đi về khó thay!
 
Không trời, không nước, không mây
Trăng sao không có, không người tới lui
Không buồn mà cũng không vui
Không Ta, không Pháp, không Thầy, không Kinh
 
Em rằng từ thuở mẹ sinh
Em đây lạc lối bụi hồng chẳng ra
Người rằng nhà chẳng đâu xa
Qua cầu KHÔNG NÓI em đây tới nhà
 
Tới nhà còn cách rào thưa
Dừng chân phủi hết bụi trần dính theo
Em còn chặt hết dây leo
CỬA KHÔNG em mới thong dong bước vào
 
Vào nhà mở cửa nhìn ra
Nhìn ra vạn pháp thấy là VẬY thôi.
 
Tâm Như
 
 
                                                                                   
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172