HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD014- Thơ Tuệ Vinh: Mã số KHÔNG NÓI & Pháp Bảo "KHÔNG NÓI"

Thursday, July 30, 202012:53 PM(View: 1054)

DDTH_Mã Số KHÔNG NÓI và Pháp Bảo KHÔNG NÓI
Mã số KHÔNG NÓI

Mỗi bước đi nhẹ gót dịu dàng 
Miệng khởi KHÔNG ... NÓI ... tâm rỗng rang 
Chân đi xúc chạm cài mã số 
Nhận thức Không Lời, não sẽ an
Để buông thả "tâm viên ý mã"
Thầm biết KHÔNG ... NÓI ... Chiêu Thầy ban
Nhìn đâu cũng hiện pháp KHÔNG NÓI 
Mã số KHÔNG LỜI, đã được an. 
 
Tuệ Vinh 
Ngày 19/9/2019.
 

Pháp Bảo "KHÔNG NÓI"

 

Khi xưa ăn uống cho thân,

Giờ đây chay lạt, gieo mầm từ bi .

Khi xưa đối đãi sân si,

Ngày nay "KHÔNG NÓI" khắc ghi vào lòng .

 Lời Thầy như suối nước trong,

Pháp Thầy "số MỘT", cầu mong nơi nào ?

Thân Tâm chớ có lao xao,

Mặc cho thế sự, thẳng vào Chân Như .

Ngàn năm mới có Chơn Sư

THÔNG TRIỆT - KHÔNG NÓI, như như Pháp Thầy.

VÔ NGÔN PHÁP PHẬT

KHÔNG NÓI CHIÊU THẦY .

 

Tuệ Vinh - Xuân Ất Mùi

Ngày Truyền Thống, 23 tháng 2 năm 2015 .

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,758