HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD014- Thơ Tuệ Vinh: Mã số KHÔNG NÓI & Pháp Bảo "KHÔNG NÓI"

  Thursday, July 30, 202012:53 PM(View: 482)

  DDTH_Mã Số KHÔNG NÓI và Pháp Bảo KHÔNG NÓI
  Mã số KHÔNG NÓI

  Mỗi bước đi nhẹ gót dịu dàng 
  Miệng khởi KHÔNG ... NÓI ... tâm rỗng rang 
  Chân đi xúc chạm cài mã số 
  Nhận thức Không Lời, não sẽ an
  Để buông thả "tâm viên ý mã"
  Thầm biết KHÔNG ... NÓI ... Chiêu Thầy ban
  Nhìn đâu cũng hiện pháp KHÔNG NÓI 
  Mã số KHÔNG LỜI, đã được an. 
   
  Tuệ Vinh 
  Ngày 19/9/2019.
   

  Pháp Bảo "KHÔNG NÓI"

   

  Khi xưa ăn uống cho thân,

  Giờ đây chay lạt, gieo mầm từ bi .

  Khi xưa đối đãi sân si,

  Ngày nay "KHÔNG NÓI" khắc ghi vào lòng .

   Lời Thầy như suối nước trong,

  Pháp Thầy "số MỘT", cầu mong nơi nào ?

  Thân Tâm chớ có lao xao,

  Mặc cho thế sự, thẳng vào Chân Như .

  Ngàn năm mới có Chơn Sư

  THÔNG TRIỆT - KHÔNG NÓI, như như Pháp Thầy.

  VÔ NGÔN PHÁP PHẬT

  KHÔNG NÓI CHIÊU THẦY .

   

  Tuệ Vinh - Xuân Ất Mùi

  Ngày Truyền Thống, 23 tháng 2 năm 2015 .

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,398