HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0314 AUDIO: THEO BƯỚC CHÂN THẦY - Thơ và Nhạc: Minh Tường, Tiếng hát Bích Tuyền

Saturday, December 25, 20213:14 PM(View: 506)

THEO BƯỚC CHÂN THẦY 

Thơ và Nhạc : Minh Tường

 DD0314 AUDIO THEO BƯỚC CHÂN THẦY

Thầy đã đi rồi một đêm đông.

Thiền sinh luyến tiếc ở trong lòng.

Theo bước chân thầy mong tiếp nối.

Pháp môn không nói chớm nở thôi.

 

Ai về tổ đình cho nhắn với!

Con đường thầy dẫn dắt năm xưa.

Nhớ đi Thiền Viện chuyên tu nhé!

Một thuở nao pháp thầy đã trao.

 

Thầy chỉ cho rồi một đêm thu.

Đường đi của Phật thật nhiệm mầu.

Con đường Bồ Tát mong bất thối.

Pháp môn không nói sớm nở hoa.

 

 San Jose,  4/11/2020  MT

_____________________________________DD0314 AUDIO THEO BƯỚC CHÂN THẦY 1
 ICON Nghe NhacSmall

THEO BƯỚC CHÂN THẦY 
Thơ và Nhạc:
  Minh Tư
ờng
Tiếng hát : Bích Tuyền
Đạo tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,476