HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0288 Thanh Bạch: LÁ VẪN CỨ RƠI

Wednesday, November 3, 20214:09 PM(View: 458)
LÁ VẪN CỨ RƠI
DD0288 Thanh Bạch Lá Vẫn Cứ Rơi
 
Mùa thu, lá vẫn cứ rơi
Con người như lá, cuộc đời sẽ qua
Sinh, già, bệnh, tử, không xa,
Như lá rơi rụng, thân ta không màng
 
Vui lên, không chút ngỡ ngàng
Hạnh phúc có đến, vội vàng lại đi 
Cảnh đời biến đổi, lạ chi 
Vô thường tỉnh ngộ, sá gì thân ta ! 
 
Thân tặng các bạn đồng tu
T/s Thanh Bạch
(ĐT Montreal)
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,243