HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0147 Thơ Thuần Giác : VÒNG TRÒN SINH TỬ - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Thái Hoà Kim Ngân

  Monday, February 22, 20212:03 PM(View: 37)

  VÒNG TRÒN SINH TỬ
  DD0147 Thơ Thuần Giác VÒNG TRÒN SINH TỬ

  Có không cũng bởi từ tâm tưởng

  Nhàn nhã vui chơi có, có không !

  Thu về lá đổ, Xuân hoa tượng

  Cũng bởi Xuân, Thu quyến luyến trần

  Một bước trần ai níu tấc lòng

  Vòng tròn sinh tử thế long đong

  Vẫn mong sớm tối hoa bừng trổ

  Nào ngờ mai về hoa xác xơ

  Vô thường từng bước theo nhau mãi

  Lãng tử ngao du sóng ba đào

  Lắng nghe tâm thức hồi âm dậy

  Bất tử tâm hoa sáng tuyệt vời


   thơ: Thuần
  Giác

  vong-tron-sinh-tu-sheet-music
  ICON Nghe NhacSmall

   VÒNG TRÒN SINH TỬ 
  Thơ: Thuần Giác
  Nhạc : Không Chánh Trí
  Với tiếng hát : Thái Hòa & Kim Ngân
  Đạo Tràng San Jose thực hiện

  (CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,457