HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012 tại Nam California

Monday, March 26, 201212:00 AM(View: 54659)

Khóa Thiền Bát Nhã 28 - Lớp Trung Cấp 1 (7 ngày)

Khai giảng: 9:00 sáng Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4, năm 2012 

Bế giảng: 5:00 chiều Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4, năm 2012

Địa điểm: Phòng Sinh Hoạt Báo Người Việt

 14772 Moran Street

 Westminster, CA 92683

Điều kiệnHoàn tất Khóa Thiền Căn Bản

Số ngày học: 7 ngày liên tục:

 Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 & 28 tháng 4, năm 2012

Giờ học: Sáng 9:00 – 12:00 & Chiều 2:00 – 5:00

Khí công: 5:00 – 5:30 (Nếu có nhu cầu)

Lệ phí: $200.00 trọn khóa (Liên lạc BĐH nếu có trở ngại về tài chánh)

 Chi phiếu xin đề tên và gởi về:

 Sunyata Meditation Association

 18525 Frantz Road, Perris, CA 92570

 Ngoài bì thư xin đề: Attn: Khóa Bát Nhã 28

Chương Trình Khóa Tu Học

 

1) Kiến thức Thiền Học

  • Ý nghĩa Bát Nhã
  • Sự khác nhau giữa Trí và Huệ - Trí CănHuệ Căn
  • Những qui luật chi phối nhân cách con người

2) Kiến thức Phật Học

  • Khai triển tiến trình thành đạo của Đức Phật
  • Chân lý qui ước - Chân lý tối hậu

3) Kiến thức Khoa Học

  • Sự tương tác giữa Tâm-Pháp-Não bộ đối với thân, tâm và trí tuệ tâm linh

4) Kiến thức Kỹ Thuật Thực Hành

  • Nhận Thức - Bản đồ Nhận Thức
  • Thiền Quán: những chân tánhtinh túy của hiện tượng thế gian
  • Thiền Huệ: Như Thật
  • Thiền Định: Thở - Không Nói - Chú Ý Trống Rỗng

 

Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn) E-mail: bdh-tknc@yahoogroups.com

Download: Phiếu Ghi Danh 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 8, 2020(View: 7405)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 6414)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 17233)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, August 16, 2014(View: 18003)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35425)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Sunday, April 14, 2013(View: 39440)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 42164)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81589)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67504)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 60902)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 54931)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Thursday, February 16, 2012(View: 59106)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 54143)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 54543)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 1879)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
81,113