HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam Cali

Saturday, August 16, 20149:31 PM(View: 18187)

KHÓA BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3

10 Ngày Liên Tiếp (Miễn Phí)

do
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như hướng dẫn

Khai giảng: 9:00 sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 10, năm 2014

Xin đến sớm 30 phút để chuẩn bị và ổn định chỗ ngồi

Bế giảng: 5:00 chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10, năm 2014

Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG MÂY TỪ

14560 Magnolia Street, Suite 101

Westminster, CA 92683

Điều kiện: Hoàn tất Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2


Số ngày học: 10 ngày liên tiếp:

Ngày 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 tháng 10, năm 2014

Giờ học: Sáng 9:00 – 12:00 & Chiều 2:30 – 5:00

Khí công: Sáng 8:00 – 8:45 (Nếu có nhu cầu)


Chương trình hướng dẫn:

  1. Khai triển: "Tiến Trình Chứng Ngộ & Thành Đạo của Đức Phật"
  2. Khai triển: "Chân Như"
  3. Khai triển: "Nhận Thức & Tánh Nguyên Tắc"
  4. Ôn lại: "Sự Tương Tác giữa Tâm - Pháp - Não Bộ đối với Thân TâmTrí Tuệ Tâm Linh"
  5. Tánh Không
  6. Tánh Huyễn
  7. Ba La Mật
  8. Thực hành tiếp: "7 Bước An Trú trong Tâm Tathà"

Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn, sẽ trả lời sau 7:00pm)

Xin click vào đây để lấy phiếu ghi danh: Phiếu Ghi Danh BN TC 3
E-mail:
bdh-tknc@yahoogroups.com
Click vào hình để xem rõ hơn
Thiền Đường Mây Từ
Thiền Đường Mây Từ
Ni Sư Triệt Như
Ni Sư Triệt Như
Tập Khí Công Mỗi Buổi Sáng
Tập Khí Công Mỗi Buổi Sáng
Lớp Học Đang Nghe Giảng
Lớp Học Đang Nghe Giảng
Tổng Kết Các Chủ Đề Chính
Tổng Kết Các Chủ Đề Chính
Ba-La-Mật
Ba-La-Mật
Giải Thoát
Giải Thoát
Hình Chụp Chung
Hình Chụp Chung
Giờ Ăn Trưa
Giờ Ăn Trưa
Thầy Thiền Chủ Đến Dự Ngày Bế Mạc Lớp
Thầy Thiền Chủ Đến Dự Ngày Bế Mạc Lớp
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Thiền Sinh Phát Biểu Cuối Khóa
Hình Chụp Chung Cuối Khóa
Hình Chụp Chung Cuối Khóa
Hình Chụp Chung Cuối Khóa
Hình Chụp Chung Cuối Khóa

Hình Ảnh: Tuệ Vinh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 8, 2020(View: 7672)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 6594)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 17402)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35662)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Sunday, April 14, 2013(View: 39588)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 42323)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81990)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67831)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 61107)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 55058)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Monday, March 26, 2012(View: 54869)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 59258)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 54307)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 54689)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 1969)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
102,151