HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012.

Monday, April 2, 201212:00 AM(View: 54917)


Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.

TT Họ Tên Pháp Danh
1 Bùi Minh Tuy Tâm Hiểu Thương
2 Đặng Ngọc Tú Tâm Hảo
3 Đặng Thọ Tâm Phổ Trương
4 Đào Hilary Diệu Mai
5 Đỗ Đức An  
6 Đỗ Hoa Định Như
7 Đổ Thị Mỹ Hạnh Huệ Liên
8 Du Lan Diệu Nhã
9 Hồ Kim Anh Tâm Phổ Hào
10 Hoang Hue Tinh Nghiem
11 Huỳnh Dũng Tâm Quang Bảo
12 Huỳnh Loan Phổ Phụng
13 Huỳnh Vịnh Tâm Tường Như
14 Lâm Sơn Chúc Hải
15 Lam Thi Ngoc Tuyet  
16 Lâm X. Hương  
17 Lê Bé Diệu Tâm
18 Lê Kay Kay Tâm Tường Minh
19 Lê Liên  Diệu Chí
20 Mai Dung Tâm Phổ Hợp
21 Nghiêm Liên Chân Phương Tâm
22 Nghiêm Loan  
23 Nghiêm Phong  
24 Nghiêm Thị Lan Tâm Từ Niệm
25 Nguyễn Angie  
26 Nguyễn Anh  
27 Nguyễn Bảo Khanh Diệu Thanh
28 Nguyễn Dụng Pháp Chân
29 Nguyễn Hao Như Hoa
30 Nguyễn Hiền Bích  
31 Nguyễn Hồng Thân Khoang
32 Nguyễn Janet  
33 Nguyễn Kiên Tâm Quảng Phúc
34 Nguyễn Kim  
35 Nguyen Kim Chi  
36 Nguyễn Kim Liên   
37 Nguyễn Minh Nguyệt Tâm Hỷ Đức
38 Nguyễn Ngọc Phúc  
39 Nguyễn Phúc  
40 Nguyễn T. Kim Dzung  
41 Nguyễn Thảo Duyên Như
42 Nguyễn Thị Sự  
43 Nguyễn Thơ  
44 Nguyễn Thuyên Nguyên Giác thiện
45 Nguyễn Tường Vân Thanh Vân
46 Nguyễn V. Hoà (Howard)  
47 Nguyễn Vi Tâm Quảng Hoa
48 NguyễnThị Lệ Triết Ngọc
49 Phạm Đình Mai Thiện Bình
50 Phạm Đốc Chánh Thanh Tuấn
51 Phạm Kim Thoa Minh Như
52 Phạm Thu Hồng Huệ Hoa
53 Phan Diane  
54 Phan Theresa  
55 Phan Trọng Chánh Tịnh Phú
56 Phương Hà  
57 Quách Kim Trinh  
58 Sư Cô T.N. Pháp Huệ Sư Cô T.N. Pháp Huệ
59 Tâm Đạt??? Tâm Đạt
60 Tôn Cathy  
61 Tống Hỷ Quảng Minh Niệm
62 Trần Bích Liễu Tâm Diệu
63 Trần Cẩm Mai Diệu cát Tường
64 Trần Đức  
65 Trần Kim Chi Diệu Đài
66 Trần Mỹ Anh  
67 Trần Ngọc Bích Tâm Từ Tĩnh
68 Trần Oanh Tâm Tường Mãn
69 Trần Phạm Ngọc Dung Diệu Tâm
70 Trần Phương Đống Tâm Hân Mãn
71 Trần Tịnh Phấn Từ Ngọc
72 Trương Hiếu  
73 Võ Đông Phong Huệ Đăng
74 Võ Thanh Hương Huệ Nguyên
75 Võ Tina Nga  
76 Võ Xuân Hương Chơn Tâm Liên
77 Vũ Mão Viên Hoài
78 Vũ Phương Tần  
79 Vưu Bé Diệu Đức
80 Yến Tâm Từ Anh


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 8, 2020(View: 7368)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 6401)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 17215)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, August 16, 2014(View: 17984)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35406)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Sunday, April 14, 2013(View: 39434)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 42146)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81549)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67469)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 60882)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, March 26, 2012(View: 54645)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 59096)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 54113)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 54525)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 1874)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
79,617