HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013 tại Nam California

14 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 36518)


Khóa Thiền Bát Nhã 33 - Lớp Trung Cấp 1


7 Ngày Liên Tiếp (Miễn Phí)

do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như hướng dẫn 

Khai giảng: 9:00 sáng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6, năm 2013
 Xin vui lòng đến sớm 30 phút để chuẩn bị và ổn định chỗ ngồi 

Bế giảng: 5:30 chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, năm 2013

Địa điểm: Hội Trường Văn Lang

 14861 Moran Street

 Westminster, CA 92683

Điều kiệnHoàn tất Khóa Thiền Căn Bản

Số ngày học: 7 ngày liên tiếp:

 Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 & 28 tháng 6, năm 2013

Giờ học: Sáng 9:00 – 12:00 & Chiều 2:30 – 5:30

Khí công: Sáng 8:00 – 8:45 (Nếu có nhu cầu)

Chương Trình Khóa Tu Học

  1. Tiến trình Chứng NgộThành Đạo của Đức Phật
  2. Khái quát về Bát Nhã - Trí và Huệ
  3. Chân Lý Qui Ước - Chân Lý Tối Hậu
  4. Pháp Như Thực
  5. Nhận Thức -Bản Đồ Nhận Thức
  6. Tứ Đế
Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn, sẽ trả lời sau 7:00pm)

E-mail: bdh-tknc@yahoogroups.com

Xin click vào đây để lấy phiếu ghi danh: Phiếu Ghi Danh TC1 BN33 

Danh sách các thiền sinh đã ghi danh
 TC1 BN33 (cập nhật ngày 19 tháng 06)
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Ba 2015(Xem: 13680)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 14648)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10396)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
06 Tháng Mười Một 2013(Xem: 32445)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 39252)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 74114)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 62733)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
19 Tháng Sáu 2012(Xem: 57226)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
02 Tháng Tư 2012(Xem: 52157)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
26 Tháng Ba 2012(Xem: 51874)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
16 Tháng Hai 2012(Xem: 56493)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
09 Tháng Hai 2012(Xem: 51318)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
1,048,080