HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013 tại Nam California

Wednesday, January 23, 201312:00 AM(View: 42146)

KHÓA THIỀN CĂN BẢN 94

7 Ngày Liên Tiếp (Miễn Phí)

Chủ Đề: TÁC DỤNG CỦA THIỀN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như hướng dẫn

 

Khai giảng: 9:00 sáng Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3, năm 2013

 Xin đến sớm 30 phút để chuẩn bị và ổn định chỗ ngồi

Bế giảng: 5:30 chiều Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, năm 2013 

Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG MÂY TỪ

 14560 Magnolia Street, Suite 101

 Westminster, CA 92683

Số ngày học: 7 ngày liên tiếp:

 Ngày 30, 31 tháng 3, năm 2013

 Ngày 1, 2, 3, 4 & 5 tháng 4, năm 2013

Giờ học: Sáng 9:00 – 12:00 & Chiều 2:30 – 5:30

Khí công: Sáng 8:00 – 8:45 (Nếu có nhu cầu)

Chương trình hướng dẫn:

1) Kiến thức Phật Học:

 • Giải thích nghĩa niệm danh hiệu Phật
 • Sơ lược về Tiến Trình Tu Chứng của Đức Phật
 • Kinh Một Dính Mắc May Mắn (Kinh Nhất Dạ Hiền Giả)
 • Kinh Vô Ngã Tướng

2) Kiến thức Thiền Học:

 • Quan niệm mới về thực hành Thiền
 • Nghi thức tọa thiền. xả thiền, và thiền hành
 • Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ
 • Ba Sắc Thái Biết

3) Kiến thức Khoa Học:

 • Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não Bộ, Tuyến Nội Tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người
 • Hồi đáp sinh học trong Thiền
 • Đại cương Hệ Thần Kinh Tự Quản

4) Kiến thức Kỹ Thuật Thực Hành:

 • Quán (Tam Pháp Ấn)
 • Chỉ (Thư Giãn Lưỡi- Nghe Tiếng Chuông)
 • Định (Thở, "Không Nói” bước 1&2)
 • Huệ (Không Dán Nhãn Đối Tượng)

Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc

Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn, sẽ trả lời sau 7:00pm) 
E-mail: bdh-tknc@yahoogroups.com


Xin click vào đây để lấy phiếu ghi danh: Phiếu Ghi Danh TCB 94
Danh sách các thiền sinh đã ghi danh TCB 94 (cập nhật ngày 27 tháng 03)

________________________________________________________________________________________________________________

Ảnh lưu niệm Khóa Thiền Căn Bản 94
click vào hình, để xem hình lớn hơn
thiencanban94_3-content

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 8, 2020(View: 7368)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 6401)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 17215)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, August 16, 2014(View: 17984)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35406)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Sunday, April 14, 2013(View: 39434)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81549)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67469)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 60882)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 54917)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Monday, March 26, 2012(View: 54645)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 59096)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 54113)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 54525)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 1874)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
79,620