HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012.

Thursday, February 9, 201212:00 AM(View: 54113)


Danh Sách Lớp Căn Bản 79.

TT Họ Tên Pháp Danh
1 Bùi Loan Diệu Lau
2 Đặng John
3 Đặng Ngọc Thọ  Tâm Phổ Trương
4 Đặng Ngọc Tú Tâm Hảo
5 Đào Hilary Diệu Mai
6 Đinh Bửu
7 Đỗ Đức An
8 Đỗ Hoa Diệu Liên
9 Du Lan Diệu Nhã
10 Huỳnh Dũng Tâm Quang Bảo
11 Huỳnh Loan Phổ Phụng
12 Huỳnh Vịnh Tâm Tường Như
13 Kiều Nhi
14 Lâm Hạnh
15 Lâm Sang Diệu Lương
16 Lê Bé Diệu Tâm
17 Lê Hoa
18 Lê Kay Kay Tâm Tường minh
19 Lê Khanh Từ Nghiêm Tri
20 Lê Liên  Diệu Chí
21 Lê Phụng
22 Lê thi Hồng Quần
23 Lê thị Phương Mai Diệu Thiện
24 Lê Văn Phước
25 Lee Sandy
26 Lương Minh Hải
27 Lý Thanh
28 Mai Dung Tâm Phổ Hợp
29 Mai Tấn
30 Nghiêm Liên
31 Nghiêm Loan
32 Nghiêm Phong
33 Nguyễn Angie
34 Nguyễn Anh Hoa Liên Hoa
35 Nguyễn Đại Nhân Thiền Hưng
36 Nguyễn Hao Như Hoa
37 Nguyễn Hòa Tâm Kiên Phúc
38 Nguyễn Hồng Thân Khoang
39 Nguyễn Kiên Tâm Quảng Phúc
40 Nguyễn Kiều Hạnh Tâm Nguyên Tường
41 Nguyễn Kim
42 Nguyễn Kim Khánh
43 Nguyễn Minh Nguyệt Tâm Hỷ Đức
44 Nguyễn Nhan 
45 Nguyễn San
46 Nguyễn Sinh
47 Nguyễn T. Kim Dzung
48 Nguyễn Tế Mỹ 
49 Nguyễn Thảo Diệu Đại
50 Nguyễn Thị Anh Thơ
51 Nguyễn Thị Sự
52 Nguyễn Tuyết Mai
53 Nguyễn V. Hoà
54 Nguyễn Vi Tâm Quảng Hoa
55 Nguyễn Vince
56 Nguyễn Ý 
57 Phạm Đình Mai Thiện Bình
58 Phạm Đốc Chánh Thanh Tuấn
59 Phạm Dung
60 Phạm Kim Thoa Minh Như
61 Phạm Mai Lan
62 Phạm Thu Hồng Huệ Hoa
63 Phan Theresa
64 Phan văn Thọ
65 Phan Yến Diệu Phượng
66 Phương Hà
67 Quách Trịnh Kim
68 Sư Cô T.N. Pháp Huệ
69 Tống Hỷ Quảng Minh Niệm
70 Tống Thị Kim Oanh
71 Trần Bích Liễu Tâm Diệu
72 Trần Cẩm Mai Diệu cát Tường
73 Trần Catrina
74 Trần Đông Phương Tâm Hân Mãn
75 Trần Đức
76 Trần Hương Diệu Lai
77 Trần Kim Chi Diệu Đài
78 Trần Oanh Tâm Tường Mãn
79 Trần Phạm Ngọc Dung Diệu Tâm
80 Trần Xuân Tư
81 Trịnh thúy Nga
82 Trương Hiếu
83 Trương JohnPhước
84 Võ Thanh Hương Huệ Nguyên
85 Võ Tina Nga
86 Võ Xuân Hương Chơn Tâm Liên
87 Vũ Mão Viên Hoài
88 Ngọc Diệp
89 Vũ Phương Loan
90 Vũ Phương Tần
91 Vũ Thượng Thùy
92 Vưu Bé Diệu Đức
93  ----- Châu Ngọc
94 Kien Do
95 Tịnh Vân??? Tịnh Vân
96 Tâm Quang??? Tâm Quang
97 Ngọc
98 Tâm
99 Nguyễn Ngọc Phúc
100 Nỉ
101 Đỗ Huệ
102 Nguyễn Thác Hoa
103 Phạm Kim Dung
104 Nguyễn Thị Bạch Yến
105 Nguyễn Phúc
106 Nguyễn Ngọc Trinh
107 Trần Thị Mai


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 8, 2020(View: 7368)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 6401)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 17215)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, August 16, 2014(View: 17984)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35407)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Sunday, April 14, 2013(View: 39434)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 42148)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81550)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67469)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 60883)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 54918)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Monday, March 26, 2012(View: 54645)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 59096)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Friday, January 20, 2012(View: 54527)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 1874)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
79,648