HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013 tại Nam California

Wednesday, November 6, 201312:00 AM(View: 36438)


Khóa Thiền Bát Nhã - Lớp Trung Cấp II


8 Ngày Vào 4 Cuối Tuần (Miễn Phí)

do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như hướng dẫn

Khai giảng: 9:00 sáng Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, năm 2013 tại Thiền Đường Mây Từ
Xin vui lòng đến sớm 30 phút để chuẩn bị và ổn định chỗ ngồi

Bế giảng: 5:30 chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 12, năm 2013 tại Thiền Viện Tánh Không

Địa điểm: Thiền Đường Mây Từ
(Ngày 9, 10, 16 và 17 tháng 11 năm 2013)
14560 Magnolia Street, Suite 101
Westminster, CA 92683

Thiền Viện Tánh Không
(Ngày 23, 24, 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm 2013)
18525 Frantz Road
Perris, CA 92570

(Ban Tổ Chức sẽ giúp quý vị cao niên phương tiện di chuyển đi Thiền Viện Tánh Không)
(Tất cả Thiền Sinh tham dự khóa học tại Thiền Viện Tánh Không sẽ ăn trưa tại Thiền Viện, góp $5.00/bữa ăn)

Điều kiện:
Hoàn tất Khóa Bát Nhã Trung Cấp I

Số ngày học: 8 ngày vào 4 cuối tuần:

Ngày 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 tháng 11 & 1 tháng 12, năm 2013

Giờ học: Sáng 9:00 – 12:00 & Chiều 2:30 – 5:30

Khí công: Sáng 8:00 – 8:45 (Nếu có nhu cầu)

Chương Trình Khóa Tu Học

  1. Khai Triển về Tiến Trình Chứng NgộThành Đạo của Đức Phật
  2. Khai Triển về Nhận Thức
  3. Chân Như
  4. Duyên Khởi
  5. Thực Hành Kỹ Thuật KHÔNG NÓI - Cách An Trú Trong Tâm Tathā
Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn, sẽ trả lời sau 7:00pm)

E-mail: bdh-tknc@yahoogroups.com

Xin click vào đây để lấy phiếu ghi danh: Phiếu Ghi Danh BN TC II

Danh sách thiền sinh đã ghi danh (Updated: 11/07/2013)

Hình Ảnh: (click vào hình để xem rõ hơn)
_mg_1835-content

_mg_1837-content

_mg_1849c-content

bn2-1a-content

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Tuesday, December 8, 2020(View: 9070)
Chủ đề 1./ KHÁI QUÁT VỀ THIỀN: Chủ đề 2./ GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN TÁNH KHÔNG Chủ đề 3./ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH THIỀN CÓ KẾT QUẢ:
Thursday, October 29, 2020(View: 7752)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Thursday, March 12, 2015(View: 18243)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, August 16, 2014(View: 19084)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Sunday, April 14, 2013(View: 40284)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 43005)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 84128)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 69118)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Tuesday, June 19, 2012(View: 62089)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 55751)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Monday, March 26, 2012(View: 55656)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 60001)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 55000)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 55319)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, April 1, 2010(View: 2394)
Phần này gồm những bài đọc thêm dành cho các Thiền sinh đã học trong các khóa Tu học. Mục đích là giúp các học viên hiểu rõ thêm về bài học. Do thời gian hạn chế trong các tiết học, nên các Thiền sinh cần đọc thêm những bài viết mở rộng cho các chủ đề đã học.
69,256