HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0409 Không Lạc: MỚI ĐÓ

Monday, August 22, 20227:31 AM(View: 207)
MỚI ĐÓ...
DD0409 Không Lạc MỚI ĐÓ 
Thân mới đó, chưa tròn “ĐẦY THÁNG”
Cũng hết liền, tuổi đúng “THÔI NÔI”
Thời gian đâu có nổi trôi
Mà như điển xẹt giữa trời bão giông !
 
 Đêm chưa dứt, mà ngày đã vội !
Ngày chưa tan, đêm đã vội vàng
Thời gian đâu có thênh thang
Nhanh như hỏa tiễn, xuyên  ngang bầu trời
 
Ta mới đó, tóc xanh óng  mượt
Mà nay trắng như “cước”, như “bông”
Đời người có có, không không !
Vào đời tay tắng, trống không tay về !
 
Ta mới đó, vừa tròn một tuổi
Mà nay đã gần tuổi “ chín mươi
Kiếp người nghĩ cũng tức cười
Tranh , giành, danh, lợi, quên đời có không !!!
 
Trước kia ta cũng đầy mơ mộng
Công Hầu, tạo của sang giàu
Đại duyện gặp vị Thầy trao
Tuyệt chiêu, bí kíp, với bao ân tình
 
Nhờ vậy mà hôm nay mới được
Thấy rõ ràng cái thực, cái hư
Vội vàng trở gót từ từ
Trở về quê cũ, lòng thư thái lòng.
 
                                     Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,243