HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0246 Diệu Nhân: KÝ SỰ BUỔI LỄ XUẤT GIA CỦA NI CÔ CHƠN GIÁC

Wednesday, August 11, 202112:10 PM(View: 999)

KÝ SỰ BUỔI LỄ  XUẤT GIA CỦA NI CÔ  CHƠN GIÁC

I./ Hiện diện:

A. Chư Tăng

    1. Thầy Không Chiếu

    2. Sư Thiện Hưng

    3. Sư chú Giác Không

B. Chư Ni

    1. Sư Bà Khuê Liên: Tịnh Xá Ngọc An, thuộc hệ Khất Sĩ

    2. Ni Sư Thanh Đắc: Chùa Linh Sơn, Pháp quốc

    3. Ni Sư Thu Liên: Tịnh Xá Ngọc Thanh, thuộc hệ Khất Sĩ

    4. Sư Cô Hiếu Liên: Tịnh Xá Ngọc Thanh

    5. Ni Cô Huệ Tâm:  Chùa Thanh Lương 

C. Cư  Sĩ

    1. Ông Thông Văn (Hội Trưởng HTTK Sacramento)

    2. Ông Thiện Minh

    3. Chị Từ Bích

    4. Chị Nữ Kiều

    5. Chị Ngọc Vân

    6. Cô Diệu Thảo

    7. Diệu Nhân

 

II./Nhân duyên

Theo lời chị Diệu Hương kể lại thì nhận thấy cuộc đời là bể khổ, không có gì bền vững và chắc thật, nên chị muốn xuất gia mong cầu giải thoát, không còn tái sanh lại cõi ta bà này nữa.  Mặc dù đã lớn tuổi,  thời gian không còn bao lâu để tu hành, nhưng chị nói mình cứ phát tâm tu, tới đâu thì hay tới đó.  Có đi thì ắt có đến, không đời này thì đời sau tu tiếp, chứ ngồi đây mong cầu mà không làm gì cả thì biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử.  Chị chia sẻ chị thật sự hết sức vui mừng đã được Thầy Không Chiếu từ bi nhận lời cho chị Xuất gia, và ban cho chị Pháp hiệuThích Nữ Chơn Giác.

 

III./ Diễn tiến

Chương trình dự trù là sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, nhưng do vì có ba Sư Cô ở xa đến lái xe bị lạc đường, nên buổi lễ đã phải bắt đầu trễ hơn ấn định khoảng 40 phút.

 

Mở đầu chị Diệu Hương làm lễ phát nguyện trước bàn Phật xin được xuất gia, lià bỏ cuộc đời thế tục để bước vào con đường của một tu sĩ.

Sau đó Thầy Bổn Sư Thích Không Chiếu giá kéo cắt tóc cho chị, ban cho chị pháp hiệu Thích Nữ Chơn Giác,  và sau đó chị được một cô Phật tử là Diệu Thảo cạo tóc.

 

Trở vào làm lễ, sau khi Ni Cô Chơn Giác thọ nhận Y áo và đắp Y tề chỉnh, buổi lễ xuất gia chính thức bắt đầu. Những thời kinh thường được tụng niệm cho một buổi lễ xuất gia đã được Thầy chủ lễ Thích Không Chiếu, tăng đoàn và tất cả những Phật tử hiện diện đồng thanh tụng niệm, âm thanh vang rền khắp cả Am tự Giác Không !

 

Với đầu tròn áo vuông, Ni Cô Chơn Giác đã đọc lời Phát nguyện trước bàn Phật, cùng chư tăng ni hiền đức hiện diện như sau:

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hiền đức Tăng Ni

Con thành tâm cảm niệm ân đức của quý ngài đã chứng minhthực hiện lễ thế pháttruyền giới cho con.  Từ giờ phút này, con là một Sa di ni pháp hiệu Thích Nữ Chơn Giác.  Con vô cùng an lạchạnh phúc vì được sống trọn vẹn trong giáo pháp của Đức Phật

Kính thưa quý ngài,

Hơn 70 năm, con sống trong vô minh phiền não, đầy dẫy nhũng tham sân si, hàng ngày làm bạn với những vọng tưởng mê lầm, buồn vui thương ghét, phải quấy, đúng sai, hơn thua, được mất v.v…

Ngày hôm nay với sự khuyến tấn của quý ngài, con nguyện vâng giữ các điều học, tu tập hạnh trí huệ, soi sáng màn vô minh, bước sang bờ tỉnh giác.  Con nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật, Pháp, Tam bảo, đươc gặp gỡ Thầy lành, bạn tốt, sống và thực hành hạnh trí huệ, với đoàn thể tăng già thanh tịnh.

Kính thưa Chư tôn hiền đức tăng ni,

Con thành tâm cầu nguyện quý ngài thân tâm thường an lạc , đạo quả chóng viên thành, luôn là cội bồ đề, để chúng con vượt bến mê, qua bờ giác.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni,

Với lòng tri ânbáo ân của người xuất gia tìm đạo đối với tam bảo Phật Pháp Tăng, không có ngôn từ hay văn tự nào diễn tả được lòng mộ đạo thiết tha của con, con xin quý ngài chứng minh và thọ nhận ba lạy này để tỏ lòng biết ơnbáo ơn của con

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha Tát.

 

Tiếp theo, Thầy Không Chiếu nhắn nhủ:

“Bây giờ mình là em út chứ không phải là chị cả đâu nghe. Quan trọng của người tu là Giới, rồi mới tới định, tới tuệ.

Nếu không giữ giới thì tiêu con đường tu rồi ! thành ra ác ma, thành ra ác tăng, nhớ không?

Bây giờ không ăn thua gì với ai nữa hết, tu rồi là người có tên mới, không phải tên cũ nữa ! Ai muốn làm gì, muốn mắng chửi gì thì đó là chuyện của người ta.  Mình không còn cái ta nữa, chứ vẫn còn cái ta, nổi sân lên thì hết giới rồi, phá giới rồi, hư hết rồi.  Thôi mừng cho Cô !”

Ni Cô Chơn Giác lễ tạ cám ơn Thầy bổn sư.


IV./ Kết thúc 
Buổi lễ hoàn mãn ở đây với sự chúc mừnghoan hỉ của Quý Thầy và Quý Sư Bà, Sư Cô , cùng các bạn thiền sinh hiện diện.

Sau khi tiễn đưa quý Thầy và quý Sư Cô ở xa phải ra về sớm, chúng tôi, những bạn bè thân hữu với Ni Cô Chơn Giác ở lại dùng bữa cơm trưa thanh đạm do chị Ngọc Vân và phu quân là anh Thiện Minh hoan hỉ  nấu từ nhà đem đến cúng dường.

 

Thật không ngờ Am Giác Không , do Sư Chú Giác Không tạo dựng, mới ngày nào (11/6/2021) đã chứng kiến buổi lễ xuất gia của Sư Chú Giác Không.  Chỉ hai tháng sau, hôm nay ngày 9/8/2021 ,  đã lại có một buổi lễ xuất gia cho một nữ thiền sinh Tánh Không: chị Diệu Hương, nay đã là Thích Nữ Chơn Giác. Cả hai vị đều được Thầy Không Chiếu nhận làm đệ tử , ban cho pháp hiệu, và trao truyền giới luật nghiêm minh.

Buổi lễ diễn ra thật đơn giản nhưng không kém phần trang trọng và ấm cúng.

Xin được cầu chúc cho Ni Cô Chơn Giác sớm viên thành đạo quả như ước nguyện !

Chúng tôi ra về với lòng hoan hỉ vô biên…

Uớc mong sẽ có nhiều người kế tiếp xuất gia, để cùng thắp sáng ngọn đuốc Chơn Thiền Tánh Không nơi am nhỏ Giác Không!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

DN 9/8/2021

 

Vài hình ảnh trong buổi lễ Xuất gia

 

pix 1Pix 2pix 3pix 4pix-5.jpg

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,394