HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD056 Thơ Không Lạc: THIỀN SINH TÁNH KHÔNG - BƯỚM

  Sunday, October 18, 20205:45 PM(View: 361)
  THIỀN SINH TÁNH KHÔNG
                      Quý  tặng  Huynh Đệ Tỷ Muội
                            Thiền sinh Tánh Không
   DD056 Thien Sinh Tanh Khong
  Ta là thiền sinh Tánh Không
  Tâm mang Thiền Pháp, thuộc lòng một câu :
  KHÔNG NÓI, thật nhiệm mầu !
  Đường Mòn Ngôn Ngữ, “không cầu bắc ngang”
   
  Tư Duy Đám Rối rã tan
  Nói Thầm Trong Não cũng tan tành liền
  Bao nhiêu đảo điên, lụy phiền
  Tất cả tức khắc vào miền hư không !
   
  Ta là thiền sinh Tánh Không
  Muốn được vậy, phải quyết lòng hành ngay
  Xin hãy đổ đống rác nầy
  Không mỗi ngày!  mà mỗi giây, phút, giờ !
   
  Tâm mình đâu có ai ngờ
   Một đống rác lớn, to tợ biển trời
   Hỉ, nộ, ái, ố...ai ơi !
   Buồn vui, ganh tỵ... bao đời “đến, đi”
   Tam bành, lục tặc, sân si...
   Chất cao như núi, lấy chi so bì !
   Tôi ơi ! hãy quyết “đổ” đi
   Để cho Tâm được phẳng lì thơm tho
   Một khi đến bến, qua đò
   Tự tại lướt sóng, đến bờ bình yên
   Bài thơ nhắc lão Không riêng
   Sẵn luôn  xin nhắc bạn Thiền đệ huynh
  Để khi chúng mình đăng trình
  Mái nhà xưa cũ cung nghinh ta về.
                            
  7/3/2020
  Không Lạc
   
   _____________________________________
   
   
   
  BƯỚM
   DD056 Buom
   
  Muốn thành cánh BƯỚM lượn bay
  Phải qua bốn đoạn, chờ ngày thành THÂN
  Biến thành cánh  BƯỚM  tuyệt  trần
  Kỳ màu, dị sắc, vạn lần đẹp xinh
   
  Trứng BƯỚM nằm chờ chuyễn hình
  Biến thành con NHỌNG, tự mình nhả tơ
  Đan thành cái KÉN vàng tơ
  Rồi  nằm trong đó, đợi chờ HÓA THÂN
   
  Tu hành ở trong cõi Trần
  Khác nào cánh BƯỚM, dần thân biến hình
  Là sự tiến hóa TÂM LINH
  Phải do mình! Tự chính mình! Vậy thôi!
   
                                  Không Lạc
   
   
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,676