HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Saturday, October 31, 201511:42 AM(View: 14258)
Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người
AUDIO_ICON
Bìa sách Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Thưa quý vị, đây là quyển sách "Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo" Tập 2, Cuốn 2
với đề tài "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt,
phát hành vào năm 2005. 
Quyển sách này đã được thu âm qua giọng đọc của cô Thuần Ngộ, một thiền sinh tại đạo tràng Tánh Không Oregon, thành 15 dĩa CD. 
Đây là 15 đoạn âm thanh sắp xếp theo thứ tự như trong quyển sách dưới dạng MP3. Mời quý vị lắng nghe 

 1. Giới Thiệu và Lời Tựa (78 phút)blank
 2. Những Nét Đặc Biệt Cơ Bản Của Thiền (69 phút)blank
 3. Tự Lực-Nhu Cầu-Quyết Tâm-Lý Thuyết-Lý Luận Chỉ Đạo (70 phút)blank
 4. Những Điều Kiện Trong Tiến Trình Thực Hành Thiền (71 phút)blank
 5. Năm Điểm Liên Kết Chính Yếu Trong Thiền (58 phút)blank
 6. Nghi Thức Tọa Thiền (56 phút)blank
 7. Hệ Thần Kinh Tự Quản (41 phút)blank
 8. Vai Trò Kỹ Thuật Trong Thiền (72 phút)blank
 9. Huấn Luyện Tâm (77 phút)blank
 10. Dụng Công Cơ Bản Trong Thiền (68 phút)blank
 11. Chiêu Thức Thư Giãn Mặt và Nghe Âm Thanh (80 phút)blank
 12. Vai Trò Của Tâm, Pháp, Kỹ Thuật, và Não Bộ (64 phút)blank
 13. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng I (65 phút)blank
 14. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng II (70 phút)blank
 15. Không Dán Nhãn Đối Tượng và Kinh Bàhiya (72 phút)blank
Reader's Comment
Thursday, May 7, 20202:33 PM
Guest
Con mở ra thì ko thấy file nghe quyên sách này, xin hoan hỷ fix link mp3 cho chúng con có thể nghe được, con cảm ơn rất nhiều ạ.
Friday, June 14, 20193:11 PM
Guest
Không nghe được quyển sách “Tác Dụng của Thiền đối với Đời Sống Con Người” dưới dạng MP3. Xin vui lòng chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 9813)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 11546)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 12350)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 19697)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 13805)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12525)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12740)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 11042)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
69,256