HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 15- NGUỒN GỐC LỊCH SỬ BÀI KINH VÔ NGÃ TƯỚNG

Monday, July 19, 20216:21 AM(View: 2815)
TITLE 15 Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 10443)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,278