HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 19- TỔNG KẾT KHÓA BÁT NHÃ TRUNG CẤP I - 7-8-2021

Friday, August 20, 20212:58 PM(View: 2858)

TITLE 19   Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB

SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://youtu.be/dJoDKRBYhhI
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 19 TỔNG KẾT KHÓA BÁT NHÃ TRUNG CẤP I

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
https://tanhkhong.org/images/file/Rqf2LEPx1wgQALtX/all-baidocthem-khoabntrungcap1-version1.pdf 
Reader's Comment
Monday, August 23, 20215:55 PM
Guest
Khi tâm an trụ trống rỗng là an trụ vi diệu Pháp.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 10442)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,228