HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 12- THIỀN QUÁNTHỂ NHẬP

Monday, July 5, 20216:32 AM(View: 4241)
12 TITLE Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB

SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu2Bản chiếu3

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 13052)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
69,256