HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 17-ĐẠI KINH XÓM NGỰA -Phần I

Sunday, August 1, 202110:19 AM(View: 2983)
17 TITLE Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8Bản chiếu9Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12Bản chiếu13Bản chiếu14
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK:
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 17-ĐẠI KINH XÓM NGỰA -Phần I for Youtube 
Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
https://tanhkhong.org/images/file/Rqf2LEPx1wgQALtX/all-baidocthem-khoabntrungcap1-version1.pdf 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 10442)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,228