HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như Audio: Bài 32 CHỈ BIẾT THÔI Đạo tràng Thụy Sỹ #3 ngày 29 - 8 - 2022

Tuesday, December 6, 202210:51 PM(View: 1528)
Ni sư Triệt Như Audio:
 Bài 32
 CHỈ BIẾT THÔI
Đạo tràng Thụy Sỹ #3
29 - 8 - 2022
audio-icon_thumbnailClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Reader's Comment
Friday, December 9, 20223:20 PM
Guest
Mô Phật con Liên Trí kính đảnh lễ Ni Sư
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 9175)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 11004)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 11946)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 19204)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 13430)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12221)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12448)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 10746)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
69,256