HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: AUDIO TÂM TRONG SẠCH - TĨNH LẶNG - CHIẾU SÁNG Bài 3 Khóa tu Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn

Wednesday, August 3, 20221:34 PM(View: 1016)
Ni sư Triệt Như Audio:
TÂM TRONG SẠCH - TĨNH LẶNG - CHIẾU SÁNG
Bài 3
Khóa tu Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn  29-7-2022
audio-icon_thumbnail
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download 

Reader's Comment
Friday, August 5, 20225:27 PM
Guest
Thua Ni Su, Voi phuong phap moi Co cho thien sinh thuc tap rat hay a.
Con hoc hoi duoc rat nhieu qua ky thuat " Giu cai Biet", giu chanh niem, dat tam vao buoc chan di. Luon nhin vao Tam luc thuc hanh.. Luc do tam con tinh lang, trong sach va co hy lac, nuoc bot tiet ra.
Con cam on Ni Su rat nhieu.
Dieu Phuong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Wednesday, July 14, 2021(View: 5309)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 7693)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 8647)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 15098)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 10506)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9178)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9777)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 8123)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
201,002