HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: BÀI TƯỜNG TRÌNH NGÀY TRUYỀN THỐNG 3- 4- 2022

Tuesday, April 5, 202210:01 AM(View: 797)

 BÀI TƯỜNG TRÌNH
NGÀY TRUYỀN THỐNG 3- 4- 2022
Ni Sư Ngay Tuyen Thong 2022


Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật

Kính thưa tất cả quí Tăng Ni đoàn Tánh Không,

Tất cả các bạn thiền sinh thân mến,

Theo truyền thống, hằng năm chúng ta đều có ngày họp mặt chung tất cả, đó là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư. Mục tiêu của ngày họp mặt này là cùng nhau đúc kết lại những sinh hoạt của chúng ta trong năm vừa qua, sau đó trình bày dự tính chương trình hoạt động cho năm tới.

Bắt đầu từ đầu năm 2020, chúng ta phải bước qua một khúc quanh quan trọng, theo dòng biến chuyển của cả thế giới, dịch covid-19 lan tràn, các đạo tràng khắp nơi phải thu hẹp phạm vi sinh hoạt, chỉ gặp nhau qua truyền thông, các trụ sở sinh hoạt đóng cửa. Trong tập thể của chúng ta lại có thêm một biến chuyển cũng quan trọng nữa là những sự mất mát của Tăng Ni Đoàn, trong quãng thời gian khủng hoảng của cả thế giới này.    

Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, tăng ni đoàn chúng ta đã vắng bóng 6 vị:

1-    Thầy Không Như từ giã chúng ta ngày 14- 4- 2019

2-    Thầy Thiền Chủ ngày 27- 12- 2019

3-    Thầy Không Huyễn ngày 27-1- 2021

4-    Sư cô Phúc Trí ngày 25- 4- 2021

5-    Thầy Không Chiếu ngày 11- 9- 2021

6-    Thầy Tuệ Chân ngày 28- 10- 2021

TĂNG ĐOÀN TÁNH KHÔNG HIỆN NAY gồm có 9 vị:

1-    Tỳ kheo T. Không Triệt (Hawaii)

2-    Tỳ kheo T. Không Phổ (S. Carolina)

3-    Tỳ kheo T. Không Tịnh (Florida)

4-    Tỳ kheo T. Không Đăng (Tv TK)

5-    Tỳ kheo T. Không Quang (Đức)

6-    Sa di T. Không Tánh (Houston)

7-    Sa di T. Quang Dũng (Adelaide- Úc)

8-    Sa di T. Không Tuệ (Tv TK)

9-    Sa di T. Giác Không (Sacramento- Cali)

NI ĐOÀN TÁNH KHÔNG HIỆN NAY gồm 28 vị:

1-    Tỳ kheo ni TN Triệt Như (Tv TK- Cali)

2-    Tỳ kheo ni TN Hiền Đức (San Jose- Cali)

3-    Tỳ kheo ni TN Hạnh Như (Nam Cali)

4-    Tỳ kheo ni TN Ý Như (Sacramento- Cali)

5-    Tỳ kheo ni TN Niệm Như (Chicago- Mỹ)

6-    Tỳ kheo ni TN Hằng Như (Houston- Texas)

7-    Tỳ kheo ni TN Thường Như (San Jose- Cali)

8-    Tỳ kheo ni TN Lạc Như (Pháp)

9-    Tỳ kheo ni TN Tịnh Như (Houston- Texas)

10-  Tỳ kheo ni TN Huệ Như (Nam Cali)

11-  Tỳ kheo ni TN Huệ Liên (Đức)

12- Tỳ kheo ni TN Thanh Như (Đức)

13-  Tỳ kheo ni TN Tiềm Như (Paris)

14-  Sa di ni TN Hương Như (Canada)

15-  Sa di ni TN Tĩnh Như (Tv Chân Như- Texas)

16-  Sa di ni TN Nhất Như (Houston- Texas)

17- Sa di ni TN Như Ngọc  (Sydney- Úc)

18- Sa di ni TN Như Ngạn (Sydney)

19- Sa di ni TN Như Châu (Saigon)

20-  Sa di ni TN Như Minh (Adelaide- Úc)

21- Sa di ni TN Như Mai (Adelaide-Úc)

22- Sa di ni TN Như Xuân (Melbourne- Úc)

23-  Sa di ni TN Như Linh (Cairns- Úc)

24-  Sa di ni TN Như Sen (San Jose- Mỹ)

25- Sa di ni TN Như Nguyệt (Adelaide- Úc)

26-  Sa di ni TN Như Tuệ (Đức)

27-  Sa di ni TN Chơn Giác (Sacramento- Cali)

28-  Sa di ni TN Như Tâm (Sacramento- Cali)

 

Kính thưa quí Tăng Ni đoàn,

Các bạn thiền sinh thân mến,

Nhắc lại những nỗi niềm mất mát của tập thể chúng ta không phải để buồn đau, vì điều này có thấm gì đâu so với biển nước mắt của cả thế giới khóc cho gia đình, cho người thân, và trong thiền sinh của chúng ta nữa, nhắc lại để chúng ta có thêm sức mạnh đứng dậy, quyết tâm sát vai bên nhau, vững tay chèo lái con thuyền bát nhã, cùng nhau vượt trùng dương, tới bến bờ an toàn. Trong hướng đi này, chúng ta quyết tâm, mỗi người góp tay vào xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau sống chung hài hòa, trong khi làm Phật sự.

Hôm nay cô xin giới thiệu cơ cấu tổ chức của tập thể chúng ta hiện nay, trong ngũ niên: 2021- 2025.

 

I- VỀ MẶT PHÁP LÝ:
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION

Trụ sở tại : TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG (Cali)

Hội Trưởng: TUỆ HUY

Tổng thơ ký: TUỆ CHIẾU

Thủ Quỹ: TUỆ THÔNG

SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION OF TEXAS

Trụ sở: THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ (Texas)

Hội trưởng: TÂM NHƯ

Tổng thơ ký: THÔNG QUANG

Thủ quỹ: HIẾU NHƯ

 

II- VỀ MẶT NỘI BỘ

1-   BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG gồm có:

1-         Trưởng ban: TN Triệt Như

2-         Ban Thông tin trung ương: Tuệ Nguyên

3-         Ban Kỹ thuật trung ương: Tuệ Chiếu

4-         Ban Tổ chức lớp, ghi danh: Tuệ Vinh

5-         Ban Nghi Lễ: T. Không Đăng

5-         Ban Văn nghệ trung ương: Không Chánh Trí, Hoằng Phương

7-         Ban Ẩm thực: Huệ Đăng, Như Tuệ, Huệ Như.

8-         Ban Bảo trì, xây dựng: Tuệ Sơn, Thu Phạm.

 

2- Ban cố vấn kế hoạch:

-  Đặc trách Mỹ Châu: Tâm Như & Tuệ Chiếu
-  Đặc trách Âu Châu: Thích Không Quang & Quang Triết
-  Đặc trách Úc châu: Thích Quang Dũng
-  Đặc trách Á châu, Việt nam: Tâm Đăng.

3- Ban Điều hành của Đạo Tràng:

Gồm tất cả các vị Hội Trưởng (nếu địa phương có thành lập Hội) hay Trưởng Đạo tràng (nếu chưa thành lập Hội) đang trong nhiệm kỳ.

1-         Nam Cali: Tuệ Nguyên
2-         San Jose: Hoằng Phương
3-         Sacramento: Thông Văn
4-         Houston: Tâm Như
5-         Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú
6-         Toronto: Như Huyền
7-         Montreal: Như Chiếu
8-         Đức: Thanh Tâm
9-         Goslar: T.Không Quang
10-      Paris: Quang Triết
11-      Toulouse: Minh Anh
12-      Thụy Sỹ: Huệ Thuận
13-      Sydney: Quang Lý
14-      Melbourne: Diệu Nguyện
15-      Adelaide: Hoàng Thường
16-      Perth: Kiều Hà
17-      Canberra: Như Linh
18-      Cairns: Thích nữ Như Linh
19-      Saigon- VN: Như Nguyện

+ NHIỆM VỤ:

- Trưởng Ban Điều Hành Trung Ương: quyết định sau cùng việc điều hành tổng quát sau khi hội ý trong ban điều hành.

- Ban Thông tin trung ương: là tiếng nói chính thức của ban Điều hành trung ương. Ngoài ra, thiền sinh không thể tự mình ra thông báo chung cho tất cả các Đạo tràng. Việc điều hành riêng trong mỗi đạo tràng vẫn giữ như cũ, tức là ban điều hành của mỗi đạo tràng ra thông báo cho thiền sinh trong đạo tràng của mình mà thôi.

- Ban Thủ quỹ trung ương:

a- Đặc trách Tổ Đình thiền viện Tánh Không Nam Cali: Tuệ Thông: giữ sổ sách chi thu, kiểm soát và khai thuế hàng năm, viết biên lai nhận tiền cúng dường.  Triệt Huệ: ký chi phiếu trả tiền điện, nước, thuế và các chi phí khác (mua vé máy bay v.v..)
b- Đặc trách thiền viện Chân Như- Texas: Thông Quang: lo việc thu & chi, khai thuế, viết biên lai nhận tiền cúng dường. Ngoài ra cô Tâm Như và cô Hiếu Như là ban Điều hành Hội TTK Texas cũng có quyền viết chi phiếu của thiền viện Chân Như cùng với Thông Quang.

-Ban Cố vấn kế hoạch:

Giai đoạn tới cần tổ chức  hội thảo để đề ra kế hoạch hoạt động chung cho các đạo tràng, các thay đổi cần thiết sao cho thích ứng được với sự biến chuyển của hoàn cảnh xã hội hiện nay, cùng nhắm tới phát triển rộng hơn, thành lập đạo tràng mới, nhắm tới giới trẻ và trung niên, củng cố đội ngũ giáo thọ, kế hoạch tuyển chọn giáo thọ mới v.v...

            Đặc trách Mỹ châu gồm các đạo tràng: Nam Cali, San Jose, Sacramento, Houston, Hoa Thịnh Đốn, Toronto, Montreal.

            Đặc trách Âu châu: gồm các đạo tràng: Thụy Sỹ, Paris, Toulouse, Goslar, Stuttgart (Đức).

            Đặc trách Úc châu gồm các đạo tràng: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Cairns, Canberra.

            Đặc trách Á châu: hiện nay có Saigon (Việt nam).

- Ban Điều Hành của Đạo Tràng:

Các Ban Điều Hành Đạo tràng sẽ được tham khảo ý kiến đối với những vấn đề quan trọng của tập thể Thiền Tánh Không.

 

Kính thưa quí Tăng Ni đoàn

Các bạn thiền sinh thân mến,

Đất trời vẫn đang là mùa xuân, ngưỡng nguyện từ lực Tam bảo chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con, mùa xuân trong tâm mỗi người sẽ chan hòa khắp nơi cùng với mùa xuân của đất trời.

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật.

TNTN

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 30, 202212:56 PM(View: 858)
Các bạn ơi, nếu mỗi người đã biết chăm sóc ngôi vườn nhà mình hoa lá xanh tốt, thì cũng nhớ chăm sóc vườn tâm của mình, hoa trí tuệ, lá từ bi, mùa nào cũng sẵn có để dâng hiến cho đời.
Sunday, March 27, 20224:16 PM(View: 390)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart -No 86- NON- SENTIENT LIFE PREACHING DHARMA Translated from English by Hoàng Liên - Edited by Linh Văn Lai- Narrated by Phương Quế
Thursday, March 24, 202210:40 AM(View: 1018)
Tâm là một dòng diễn tiến, luôn tuôn chảy, vì nó chỉ là dòng Biết, hay dòng Nhận thức rõ ràng, khi nó không còn bị ô nhiễm thì nó sẽ trong sạch, và sẽ phải chiếu sáng... Tâm chiếu sáng, ta có thể biết phương cách sống thảnh thơi an lạc, và giúp người khác cũng sống thảnh thơi an lạc.
Thursday, March 24, 202210:13 AM(View: 653)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 4 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: GIỚI THIỆU vài TƯ THẾ KHÍ CÔNG giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Thursday, March 24, 20229:15 AM(View: 403)
ENG058 Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart - No 85 THE WISDOM BOAT Translated from English by Hoàng Liên Edited by Linh Văn Lai Narrated by Phương Quế
Sunday, March 20, 20226:44 PM(View: 529)
Wer dem Kultivierungsweg des Buddha folgen würde: die Last der "Begabung, Schönheit, Ruhm, Genuss und Ausruhen" ablegen würde, der würde einen ruhigen und furchtlosen Geist besitzen, wo auch immer er leben würde, würde er dann sagen: "Oh, wie glücklich ich bin!"
Wednesday, March 16, 202210:41 AM(View: 950)
Kết luận là phải có trí tuệ phi thường mới dám cắt đứt vòng xích sắt của tham ái, thoát ra khỏi ngục tù vô minh. Vô minh đồng nghĩa với khổ đau. Trí tuệ siêu vượt đồng nghĩa với tự do, an lạc, giải thoát. Trí tuệ siêu vượt thông suốt bản thể cuộc đời là trống không, là như huyễn ảo, thì có còn muốn nắm bắt cái gì của thế gian nữa không, hở các bạn?
Monday, March 14, 20221:58 PM(View: 653)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 3 THIỀN VÀ KHÍ CÔNG HỖ TRỢ NHAU giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Friday, March 11, 20229:37 PM(View: 575)
Ein Prajna-Geist sieht, dass der Sadāparibhūta-Bodhisattva sich vor der Buddha-Natur jeder Person und nicht vor einem weltlichen materiellen Körper verbeugt. Wenn wir immer noch die Unterscheidung zwischen Körper und Geist, Gut und Böse machen, können wir nicht mehr das jetzige oder das „es ist so wie es ist“, erkennen.
Wednesday, March 9, 20224:24 PM(View: 1035)
Những ai theo đúng con đường của đức Phật. quăng cái gánh “tài, sắc, danh, thực, thùy” xuống, thì cũng sẽ đạt được tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, nơi nào mình sống cũng là :”An lạc thay!”
Friday, March 4, 202210:11 AM(View: 597)
Unser Geist ist wie eine Apotheke oder einfacher gesagt wie ein Haus, ein Lager. (Sanskrit आलय Ālaya). In einigen Sutren wurde Ālaya noch als Bewusstsein oder Unterbewusstsein übersetzt. Es ist also allgemein alles, was nicht Materielles im menschlichen Körper ist.
Thursday, March 3, 20221:10 PM(View: 870)
“Thu Thúc Lục Căn” là phương tiện cần thiết mà Đức Thế Tôn cũng như các bậc Thầy Tổ đã truyền dạy cho chúng ta. Muốn thoát khỏi bộc lưu, chúng ta phải bắt đầu tu tập pháp này ngay từ bây giờ.
Thursday, March 3, 20228:44 AM(View: 928)
Tới đây, chúng ta đã thấy việc lễ lạy của bồ tát Thường Bất Khinh ban đầu mình thấy như theo tục đế bát nhã, lần hồi đi tới chân đế bát nhã rồi. Tục đế bát nhã khi ta nói bồ tát lễ lạy Phật tánh của mỗi người, chứ không phải lễ lạy cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Còn phân biệt thân và tâm, thiện và ác. Lần hồi ta không phân biệt nữa, khi ta lễ lạy “cái đang là” , “cái như vậy”, khi ta thấy vô lượng đức Phật hiện tiền và ta đang “thân cận cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”.
Thursday, March 3, 20228:15 AM(View: 652)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
Thursday, March 3, 20227:43 AM(View: 742)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 1 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: Ý NGHĨA TỔNG QUÁT VỀ THIỀN và GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không I . THIỀN LÀ GÌ? 00:00 II . LỢI ÍCH CỦA THIỀN 3:30 III. KHAI TRIỄN VỀ THIỀN PHẬT GIÁO 4:30 IV . GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN 13:00 V . TỔNG KẾT 22:07 có thể download AUDIO tại LINK: https://tanhkhong.org/p105a3037/ni-su-triet-nhu-audio-khai-thong-ve-thien-phat-giao-thien-duong-tanh-khong-19-2-2022
Saturday, February 26, 20227:47 PM(View: 614)
Gibt es Geburt oder Tod? Nein, Ein Leben ist nur eine Energie, eine Bewegung, eine Transformation. Die Lebensquelle aller Dharmas ist nie geboren und stirbt nie.
Thursday, February 24, 202210:57 AM(View: 1269)
Tâm mình, giống cái tiệm thuốc Bắc, hay giống cái nhà, hay cái kho chứa là nói bình dân. Kinh sách thì nói là Alaya Thức, hay Tàng thức, hay Như Lai tạng, là tổng quát tất cả những gì tạm cho là phi vật chất trong con người.
Wednesday, February 16, 20228:50 PM(View: 1048)
Vậy có sinh không, có diệt không? Không. Sống là năng lượng, là chuyển động, là biến hóa. Nguồn sống của vạn pháp không sinh không diệt bao giờ.
Saturday, February 12, 20228:19 AM(View: 625)
Das harmonische Leben in der Sangha ist ein Maßstab für unsere Praxis. Wenn wir uns nicht harmonisieren können, haben wir noch nicht genug Weisheit und Mitgefühl besaßen.
Thursday, February 10, 20228:50 AM(View: 1268)
Chí xuất thế xuất trần mình vẫn phải giữ cứng cỏi ngang nhiên như thân cây tiêu cổ thụ kia, nhưng đối diện với giông gió trong đời thì chúng ta cẩn thận thấp mình xuống, càng sát đất càng tốt, chúng ta nép sát vai nhau, nương tựa bóng che của Phật Pháp Tăng thường trụ mà sống, thì có gió bão nào thổi lung lay chúng ta được.
Thursday, February 10, 20228:10 AM(View: 982)
Hôm nay, là mùa xuân. Đất trời cũng chuyển mình. Tổ đình năm nay chưa có hoa đào, hoa mai vàng chỉ mới ra búp non. Chỉ có thủy tiên đơm hoa trắng muốt, thoảng hương tinh khiết, thầm lặng dâng hiến cho đời hương sắc của mình. Có ai nghe tiếng hát của hoa thủy tiên, giữa đất trời bao la mùa xuân?
Wednesday, February 9, 20224:02 PM(View: 617)
Hoffentlich können wir in den kommenden neuen Frühlingstagen unsere Sorgen, Unklarheiten und Fehler beenden, die wir in dem vergangenen Jahr gemacht haben.
Wednesday, February 9, 20223:38 PM(View: 721)
At last! The chick-flicks “ the Mind” are over. Sleep, all the member cast, the troublemakers. The red velvet curtains have drawn down. Now, everywhere is the very emptiness, tranquility and brightness.
Saturday, February 5, 20229:05 AM(View: 689)
Alles was wir für unseren spirituellen Weg erfüllen müssen, sind die Erinnerung und die Vergessenheit. Leider haben wir sie im Alltag oft verwechselt. Was wir nicht vergessen sollen, haben wir vergessen und was wir vergessen sollen, haben wir nicht vergessen.
Friday, February 4, 202212:13 AM(View: 760)
Bài kinh “Người Biết Sống Một Mình”, đức Phật đã chỉ bày cho chúng sanh về nghệ thuật sống để được an lạc hạnh phúc một cách sâu sắc ngay trong từng sát-na hiện tại.
Friday, February 4, 202212:09 AM(View: 687)
“Con Đường Không Có Lầm Lỗi” gồm ba pháp: Thu thúc lục căn, Tiết độ ăn uống và Chú tâm cảnh giác là những pháp căn bản đức Phật hướng dẫn những Tỷ-kheo còn sơ cơ thực hành nhằm tiến tới việc loại trừ các ác pháp: Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến gọi chung là lậu hoặc. Cả ba pháp này nhằm huấn luyện tâm hành giả an trú trong Tánh giác.
Thursday, February 3, 20224:55 PM(View: 818)
Hai từ Không Nói đó là phương tiện duy nhất để chúng ta cắt đứt toàn bộ vọng tưởng hay niệm suy nghĩ khởi lên trong đầu chúng ta mà trước đây chúng ta không nhận ra thực chất chúng là cái gì
Saturday, January 29, 20222:00 PM(View: 617)
Somit kann man sagen, dass Samadhi und Pranja nicht getrennt werden können. Immer wenn Samadhi tief und fest ist, bringt es das Pranja hervor und umgekehrt, wenn Prajna existiert, wird der Geist rein und ungebunden. Das heißt: der Geist ist so unerschütterlich stabil, dass die acht Verblendungswinde des Lebens ihn nicht beeinflussen können.
Wednesday, January 26, 20221:24 PM(View: 623)
Năm qua, Hội Thiền Tánh Không Sacramento dù lắm chật vật cũng đã cố gắng thực hiện Đặc San Xuân Tân Sửu và đã được đón nhận nhiều ưu ái. Năm nay, với sự khích lệ đó, Ban Biên Tập tiếp tục thực hiện Đặc San Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Bên Thềm Tánh Không” qua ứng dụng Google Drive. Mong rằng với Đặc San bé nhỏ trong thời công nghệ sẽ mang đến chút niềm vui cho người đọc trong mấy ngày Xuân và mùa Xuân vẫn luôn là mùa của: Cung chúc Niềm Tin Yêu và Hy Vọng.
Tuesday, January 25, 20221:50 PM(View: 1032)
Hi vọng, theo những ngày xuân mới sắp đến, chúng ta sẽ đặt một dấu chấm cuối cùng cho những ưu tư, buồn phiền, những vụn vặt, sai sót, trong năm cũ.
Tuesday, January 25, 202211:42 AM(View: 960)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Tuesday, January 25, 202210:12 AM(View: 882)
Dhamma chính là khuôn vàng thước ngọc Đức Phật để lại cho đời. Chúng ta thừa tự Dhamma, như là tấm bản đồ kho tàng hạnh phúc, vậy các bạn ơi, chúng ta cùng nhau tiến bước, bản tâm chính thật nơi mình.
Monday, January 24, 20227:10 PM(View: 660)
Und was können wir von diesem nichtfühlenden Dharma lernen? Wir müssen die Weisheit haben, um ein nützliches Leben für uns selbst und andere zu führen. Ein Leben in Harmonie, das vollständig von Gier, Wut und Verblendung befreit wurde. Diese drei Geistesgifte haben eine Macht, die die ganze Welt vernichten kann, was uns zu Leiden führt und nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vielen zukünftigen Leben.
Friday, January 21, 20229:16 PM(View: 717)
Bằng phản xạ giác quan thì do tiềm năng hoạt động của 3 tánh: thấy, nghe và xúc chạm. Bằng phản xạ thụ động thì do tiềm năng hoạt động của vùng precuneus.
Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 1312)
Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.
Monday, January 17, 20226:47 PM(View: 860)
Người nào học thiền mà không nắm vững chủ đề nhận thức thì cuộc đời tu thiền của mình kể như buông trôi.
Wednesday, January 12, 202210:45 AM(View: 1271)
Như vậy bài học của lửa, nước, gió, mây là gì? Ta phải có trí tuệ để biết sống tốt, hữu ích cho mình và cho người khác. Sống hài hoà, trừ diệt hẵn tâm tham, tâm sân, tâm si. Ba thứ tâm này có sức tàn phá, hủy diệt tất cả thế gian, đưa tới khổ đau mà thôi. Không những trong đời này mà còn khổ đau trong nhiều đời sau nữa.
Monday, January 10, 20222:02 PM(View: 1185)
Bài này chúng tôi đã đăng trong Đặc san Thiền Tánh Không số 1, phát hành vào Xuân năm 1999. Đây là lúc chúng tôi mới vừa học từ nơi Thầy được 3 năm qua 3 khóa tu học Căn bản tại 3 nơi: năm 1996 tại Beaverton (Oregon), năm 1997 tại Corona (Nam Cali), năm 1998, tại Westminster (Nam Cali).
Saturday, January 8, 202210:22 AM(View: 770)
Regel, Samadhi und Weisheit nur Begriffe wie „der Achtfachen Pfad“. Sie sind nur ein Mittel, das von Buddha präsentiert wurde, um die Fähigkeiten vieler fühlender Wesen zu fördern. Ebenso wie „die sieben Erleuchtungsglieder“ (Bojjhanga), die Zuflucht zu Buddha, die Ordination… Alle sind Begriffe, die Buddha erfunden hat. Wir sollen deshalb nicht an diesen Begrifflichkeiten anhaften sondern den tiefen Sinn, der darin steckt, verstehen.
Wednesday, January 5, 20229:53 AM(View: 1577)
Hôm nay ngẫm nghĩ lại tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả của mình trên con đường tu chỉ là làm sao nhớ và làm sao quên. Thêm một vấn đề cũng quan trọng là nhớ cái gì và quên cái gì.
Friday, December 31, 20211:58 PM(View: 810)
Ein liebender Vater wartet immer irgendwo auf die Rückkehr seiner Kinder!
Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 1392)
Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 911)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Monday, December 27, 20218:45 PM(View: 1060)
Hôm nay, cung đối trước di ảnh tôn nghiêm của Thầy, chúng ta kính lễ Thầy tam bái. Hứa nguyện noi theo gương Thầy tự giác, giác tha trong khả năng của mỗi người.
Sunday, December 26, 202111:30 AM(View: 1370)
Tăng Đoàn phải hòa hợp, đây là thước đo công phu tu tập của mình. Nếu chưa hòa hợp là mình chưa đủ Trí Tuệ và Từ Bi.
Tuesday, December 21, 20214:21 PM(View: 1363)
Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và ánh sáng.
Saturday, December 11, 20211:48 PM(View: 824)
Zum Schluss kann man sagen, dass man diesen Durchbruch oder den Zustand des wortlosen Gewahrseins mindestens ein Mal bei der Übung erleben muss. Nur so kann man dann ohne irgendein Hindernis im Kopf vorwärts gehen. Solange man diesen Zustand noch nicht erlebt hat, steht man immer noch vor dem Tor des Meditationshauses. Sobald der Geist klar und rein wird, verschwinden das Selbst und Nicht-Selbst automatisch.
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 1869)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 8, 20217:43 AM(View: 1274)
Mấy đêm liền, nửa khuya tỉnh giấc, mở hé mắt trông ra trời, lại gặp trăng. Cám ơn trăng, đã tới thăm mình. Trăng cười, cả phòng đẫm trong ánh sáng an lạc.... Có phải thế không trăng ơi? Vậy mà sao mình hững hờ, không biết.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 1746)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Wednesday, December 1, 202110:41 AM(View: 1616)
Như thế, Định và Huệ không thể tách rời nhau. Hễ Định vững chắc thì phát huy Huệ, hễ Huệ thông suốt thì tâm không dính mắc với thế gian, tức là tâm Định, bất động trước tám ngọn gió đời.
Sunday, November 28, 20219:39 PM(View: 948)
Das ist mein Traumland. Mein Traumland ist hier, dieses Meditationshaus, und auch die ganze Welt. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in dieser Welt bleiben. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in diesem Traumland leben und sterben.
Sunday, November 28, 20218:37 AM(View: 923)
Đọc: Triệt như Diễn ngâm: MINH NHƯ Đệm Đàn tranh: HOÀNG NHƯ
Wednesday, November 24, 20216:32 PM(View: 859)
Đúc kết về lý thuyết và thực hành: Thiền Chỉ, Định, Huệ, Quán. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 24, 202112:54 PM(View: 1416)
“Chân thật” rất quan trọng nó không những là đức hạnh, nó cũng là trí tuệ, nó cũng là cửa dẫn tới niết bàn nữa.
Tuesday, November 23, 202111:00 PM(View: 1285)
Giới, Định, Tuệ chỉ là ba chữ thôi, là phương tiện, Đức Phật bày ra để hướng dẫn nhiều căn cơ chúng sanh, cũng như Bát chánh đạo, Thất giác chi, quy y, xuất gia ...Tất cả là ngôn ngữ, là lời, do Đức Phật tạm bày ra. Chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, mà phải hiểu cái gì ẩn sâu bên trong văn tự.
97,008