HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Nhớ Thầy, nhớ Thiền Đường nhìn lại HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2016 - 2018

Thursday, May 27, 20219:56 AM(View: 2282)
Nhớ Thầy, nhớ Thiền Đường nhìn lại
HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN  2016 - 2018

IMG_3799IMG_3803IMG_3806IMG_3808IMG_3810IMG_3814IMG_3829IMG_3831IMG_3833IMG_3837IMG_3838IMG_3863IMG_3868IMG_3889có thể xem toàn bộ hình ảnh tại LINK:
https://tong2012.smugmug.com/Religion/20160508LePhatDan-HTTKnamCali/

Nhớ Thiền Đường nhìn lại
HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN  2018
https://tong2012.smugmug.com/Religion/20190518LePhatDan2019-tai-TDTK-NamCali/

DSC09648DSC09646DSC09634DSC09628DSC09626DSC09619DSC09613DSC09607

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
83,256