HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như HÌNH ẢNH Tổ Đình THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG: HOA LÁ MÙA XUÂN 2020

Tuesday, March 9, 202111:04 AM(View: 1878)
Triệt Như 
HÌNH ẢNH Tổ Đình THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG 
Hoa Lá Mùa XUÂN 2020

CLICK vào Icon Tam Giác để xem
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tyWT06Mwpjw
Reader's Comment
Monday, March 15, 20216:10 PM
Guest
Con kính chào NI SƯ và quý THẦY / Cô AN TRỤ nơi Tổ Đình TANH KHÔNG ,

Năm nay tổ đình đầy hoa tươi & rau quả ; tiếc thay vì dịch Covíd 19 mà chúng con ở nước ngoài không về AN CƯ cùng NI SƯ và Quý THAY / Sư Cô hiện diện trên Tổ Đình ; Cám ơn Ni Sư đã phổ lên webside nhiều hình ảnh đep ngoài và trong TVTĐ . Cảm tạ ơn NI SƯ và Ban Biên TậP đã phổ nhạc Tánh Không .....nghe để nhớ THẦY ÂN SƯ và thực tập TU : Quán - Chỉ - Đinh - Huệ - Vô thường - vô ngã -Duyên sanh -Duyên hợp..-Pháp không -Chơn Như - Huyễn..... Con có 2 bài thư về XUÂN xin ghi lại :

1/ Tìm Xuân chẳng thấy bóng Xuân sang ..........
Tìm Xuân chẳng thấy bóng Xuân sang 
Giày gai dẫm nát đỉnh mây ngàn 
Trở về chợt ngửi hương Mai ngát 
Xuân ở đầu cành đã chứa chan 

2/.Tuổi trẻ chưa từng rõ sắc Không.........
Tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa Xuân đang bị ta khám phá
Chiếu trải giường Thiền ngắm cánh hồng

Con không viêt dài thêm được ,vì bị " bay mất nhiều lần .
" Kính chúc NI SƯ & tăng thân cùng quý thiền sinh TANH KHONG : mùa XUÂN DI LẠC cùng Phật sự viên thành !
Noisy le Grand / Pháp / tntmN .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
83,238